Vi pitate

04.
Sep
2013
KREATIVNA RADIONICA
SENZITIVNI PERIODI ZA UČENJE I RAZVOJ PREMA MONTESSORI PEDAGOGIJI
01.
Sep
2013
VETERINARSKA ORDINACIJA-Dr vet. Med. Miloš Panjković
Naši ljubimci su ipak deo porodice, treba ih tretirati shodno tome.
20.
Aug
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Fokus se stavlja  isključivo na napetost koja prethodi govoru.
30.
Jul
2013
KREATIVNA RADIONICA
Dobro pripremljena sredina je više od pola puta za pravilan razvoj deteta
23.
Jul
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Nemojte od mucanja učiniti nešto čega se treba stideti.  
01.
Jul
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Kada se javlja i kako ga prepoznati?
18.
Jun
2013
KREATIVNA RADIONICA
RAZVOJ DETETA PO MONTESORI PEDAGOGIJI
18.
Jun
2013
ORL ORDINACIJA-Dr Maja Čvorović
Jedan od najčešćih uzroka promuklosti u dečijem uzrastu su pevački čvorići
12.
Jun
2013
VETERINARSKA ORDINACIJA-Dr vet. Med. Miloš Panjković
Napuštanje životinja, nažalost je česta pojava u vreme odmora.
04.
Jun
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Naša deca će komunicirati na jedan nov način, nama sada potpuno stran.
24.
May
2013
ORL ORDINACIJA-Dr Maja Čvorović
LEČENJE alergijskig rinitisa je komleksno, dugotrajno (najmanje tri godine).
22.
May
2013
VETERINARSKA ORDINACIJA-Dr vet. Med. Miloš Panjković
Šta zapravo znači «senior» ili «stariji pas»?
20.
May
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
MOŽETE POSUMNjATI DA DETE IMA POREMEĆAJ PISANjA AKO
04.
May
2013
VETERINARSKA ORDINACIJA-Dr vet. Med. Miloš Panjković
Odabir rase je poprilično lična stvar tako da odluka na kraju uvek bude na vlasniku.
25.
Apr
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Dete je rođeno da priča, ono ima dar za obradu pravila u jeziku.
19.
Apr
2013
KREATIVNA RADIONICA
Motorni razvoj je povezan sa intelektualnim.
16.
Apr
2013
VETERINARSKA ORDINACIJA-Dr vet. Med. Miloš Panjković
Zaštitite ljubimca od preteranog linjanja
09.
Apr
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Neophodna stalna govorna stimulacija.
04.
Apr
2013
VETERINARSKA ORDINACIJA-Dr vet. Med. Miloš Panjković
Visoka temperatura, gubitak apetita, bledilo...
02.
Apr
2013
KREATIVNA RADIONICA
Psihički razvoj = likovno izražavanje.