LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
20.05.2013.

KAKO PREPOZNATI GOVORNO JEZIČKE POREMEĆAJE?

MOŽETE POSUMNjATI DA DETE IMA OŠTEĆENjE SLUHA AKO od 1 do 12 meseca  ne trza se i ne trepće na iznenadni jači zvuk, ne menja aktivnost na zvuk, sve manje guče i ne počinje da brblja, ne okreće se prema izvoru zvuka, ne interesuju ga zvučne igračke, vrlo oskudno brbljanje ili  uopšte ne brblja , ne imitira zvuk, ne odaziva se na ime, nema ni jednu reč.  Od 2 - 3 godine nazainteresovano za govor i zvuke, govor se ne razvija, ne razume govorne naloge ako nisu praćeni gestom, mimikom, preterano obraća pažnju na usta sagovornika. Od  4 -  6 godine izmenjena je melodija rečenice, nepravilno naglašavanje pojedinih reči i rečenica, govor se deformiše, gube ili se oštećuju suglasnici, često ne razumeju govor i zapitkuju, radio i televiziju puštaju suviše glasno, dete postaje nepažljivo, tvrdoglavo, povlači se ili je preterano aktivno.
MOŽETE POSUMNjATI DA DETE IMA ALALIJU AKO ne govori i ne razume govornu poruku, nezainteresovano je za govornu komunikaciju. Govor koji čuje oko sebe liči  na šum iz kojeg nije u stanju da izdvoji pojedine glasove i reči, niti da shvati smisao verbalne poruke. Njegova frustracija i ponašanje proizilaze iz nemogućnosti komunikacije.  Ne percipira govor sredine, nije u stanju ni da ga razvije iako ne postoje nikakve neurološke ili anatomske smetnje na perifernim govornim organima. Komunicira gestovima, povučeno, plašljivo, plačljivo, sa povremenim vrištanjem i ispoljava stalni nemir .  
MOŽETE POSUMNjATI DA DETE IMA DISFAZIJU AKO Ima oskudan rečnik, rečenica je kratka. Ne izgovara veliki broj glasova, ne pravi razliku između sličnih glasova. Teško usvaja reči koje izražavaju apstraktne pojmove. Ne koristi ili pogrešno upotrebljava gramatičke kategorije(rod, broj, padež, vreme), govor je u celini nerazumljiv. Sa tretmanom treba otpočeti u što ranijem uzrastu dok je plastičnost dečijih moždanih funkcija najveća.
MOŽETE POSUMNjATI DA  DETE MUCA AKO u periodu od 2 do 4 godine( fiziološko mucanje)  ponavlja početne glasove, slogove ili reči, zastajkuje, okleva, produžava glasove. Ako nakon tog perioda ponavlja pojedine glasove ili slogove, ali ne i reči, uočava se napetost, ali dete nema svest o svojim govornim teškoćama .  Ako postoji mišićna napetost celog tela, posebno govornih organa, dete počinje da se boji govora, razvija svest o sebi kao o osobi koja muca,  javljaju se tikovi i odbrambeni pokreti,ako  mucanje ima povratno dejstvo na psihu deteta.  Ako je problem prisutan više od dve nedelje i ako ste kod deteta primetili bilo koji od navedenih oblika mucanja, neophodno je da odmah potražite savet logopeda. 


MOŽETE POSUMNjATI DA DETE IMA DISLALIJU AKO  ne izgovara neke glasove (omisija), zamenjuje nerazvijeni glas glasom koji ima  (supstitucija), glas odstupa od normalnog kvaliteta glasa (distorzija). Veoma je važno na vreme odpočeti tretman jer se pogrešno naučeni model izgovora određenog glasa mnogo teže koriguje nego nepostojeći model.
MOŽETE POSUMNjATI DA DETE IMA POREMEĆAJ ČITANjA AKO je prisutno premeštanje , zamenjivanje , izostavljanje, dodavanje slova i slogova u okviru procitane reči i teksta, nemogućnost zapamćivanja slova, dovođenja u vezu štampanog i pisanog slova,  ne poznavanja velikih slova, tačne identifikacije slova sličnih po obliku, odvojeno čitanje slovo po slovo ili reč po reč, zastoji pred početak reči, prekid višesložnih reči, nepoštovanje ortografskih pravila (zarez, tačka),preskakanje redova,pogrešno shvatanje teksta i ili apsolutna nemogućnost razumevanja pročitane  reči ili teksta.      
MOŽETE POSUMNjATI DA DETE IMA POREMEĆAJ PISANjA AKO je prisutna loša vizuelna memorija i diskriminacija,  pogrešno oblikovanje slova , nedovoljno uočavanje razlika između slova sličnih po obliku, loša prostorna orijentacija , izokretanje slova na suprotnu stranu, izokretanje gore-dole, pisanje s desna na levo.

 

 Nikoleta Stevović, dipl.defektolog-logoped, Bahov praktičar
www.facebook.com/stevovic.nikoleta

 

 

 

Slika iz naslova preuzeta sa sajta www.grandparents.com

Slika u tekstu preuzeta sa sajta www.roda.hr

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno

05.
Mar
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
19.
May
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
28.
Mar
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović