LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović

05.
Mar
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Sve više je govornih poremećaja zbog nedostatka komunikacije između roditelja i dece.
19.
May
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Podrška deci sa govorno- jezičkim poremećajima  i poremećajem ponašanja i podrška  logopedskom tretmanu
28.
Mar
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Učinite od govora zanimljivu igru kojoj dete ne može odoleti.
08.
Mar
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Najčešće pitanja koja muče roditelje!
09.
Feb
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Deca sa problemima u govoru i jeziku, čitanju, pisanju i računanju 
10.
Jan
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Pravljenje svakodnevnog rasporeda dešavanja i aktivnosti
31.
Oct
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
A šta je zapravo to?
13.
Oct
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Dete prvo treba da progovori na jednom jeziku
16.
Sep
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
disleksija (poremećaj čitanja) i disgrafija(poremećaj pisanja)
20.
Aug
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Fokus se stavlja  isključivo na napetost koja prethodi govoru.
23.
Jul
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Nemojte od mucanja učiniti nešto čega se treba stideti.  
01.
Jul
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Kada se javlja i kako ga prepoznati?
04.
Jun
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Naša deca će komunicirati na jedan nov način, nama sada potpuno stran.
20.
May
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
MOŽETE POSUMNjATI DA DETE IMA POREMEĆAJ PISANjA AKO
25.
Apr
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Dete je rođeno da priča, ono ima dar za obradu pravila u jeziku.
09.
Apr
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Neophodna stalna govorna stimulacija.
28.
Mar
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Negativan uticaj medija, neadekvatan govorni uzor,nedovoljna komunikacija sa detetom.
20.
Mar
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Za razvoj govora i jezika postoji takozvani „kritični“, tj. najoptimalniji period...
18.
Feb
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
Period od rođenja do progovaranja ima presudnu ulogu za dalji razvoj govora i jezika.