KREATIVNA RADIONICA

25.
Mar
2022
KREATIVNA RADIONICA
Dete najbolje uči i razvija se u grupi vršnjaka, kroz igru i interakciju.
09.
Jan
2014
KREATIVNA RADIONICA
OD ROĐENJA DO TREĆE GODINE
25.
Nov
2013
KREATIVNA RADIONICA
Korišćenje noše
12.
Nov
2013
KREATIVNA RADIONICA
MONTESSORI PRINCIPI I TELESNI RAZVOJ
23.
Sep
2013
KREATIVNA RADIONICA
KROZ VEŽBE PRAKTIČNOG ŽIVOTA
04.
Sep
2013
KREATIVNA RADIONICA
SENZITIVNI PERIODI ZA UČENJE I RAZVOJ PREMA MONTESSORI PEDAGOGIJI
30.
Jul
2013
KREATIVNA RADIONICA
Dobro pripremljena sredina je više od pola puta za pravilan razvoj deteta
18.
Jun
2013
KREATIVNA RADIONICA
RAZVOJ DETETA PO MONTESORI PEDAGOGIJI
19.
Apr
2013
KREATIVNA RADIONICA
Motorni razvoj je povezan sa intelektualnim.
02.
Apr
2013
KREATIVNA RADIONICA
Psihički razvoj = likovno izražavanje.
18.
Mar
2013
KREATIVNA RADIONICA
Koordinacija oko–ruka je od suštinskog značaja za mnoge aktivnosti.