LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
25.04.2013.
Autor: Nikoleta Stevović

RAZVOJ GOVORA I JEZIKA KOD DETETA

 Pratite razvoj govora i jezika kod svog deteta

  Razvoj govora kod dece je jedna od najprirodnijih  i  najimpresivnijih veština.  Skoro sva deca uče pravila svog jezika još u najranijoj dobi.  Dete je rođeno da priča, ono ima dar za obradu pravila u jeziku.  Ali deca uče govor i jezik u svom okruženju i kontaktu sa drugima oko njih, tako da je socijalna sredina jedan od bitnijih faktora hoće li se taj urođeni dar oformiti kako treba. Razvoj govora i jezika kod dece varira. Postoje prirodne faze napretka govornih veština. Njih zovemo norme normalnog razvoja.  One su od pomoći i roditeljima i stručnjacima da prate razvoj i napredovanje deteta u razvojnim postignućima. Njihov redosled je uglavnom nepromenljiv.  Ističem da odstupanja od tih normi ne treba smatrati kao pouzdan znak detetovog zaostajanja, već ukoliko postoje, potrebno je konsultovati logopeda i na osnovu detaljnog razgovora i pregleda deteta odrediti dalji tok.
Šta dete  treba da zna i čime da ovlada :
  Dete od 0 do 3 meseca zvonko plače, reaguje na iznenadne zvuke i šumove, obraća pažnju na govor, osmehuje se na osobe, igra se govornim organima raspevavajući glasove.
  Dete od 4 do 6 meseci se glasno smeje, okreće se prema onome ko govori, udvaja iste slogove, prepoznaje majku i vokalizuje sa njom, može da oponaša zvuk, guče spajajući glasove(ap, apa, ba, da, ta, ga).
  Dete od 7 do 9 meseci  povezuje dva ista i različita sloga (ba-ba, pa-pa, ma-ba, ta-ba), intenzivno tepa, razume i reaguje na svoje ime, prepoznaje ukućane po glasu.
  Dete od 10 do 12 meseci upotrebljava više reči sa udvajanjem istih slogova (baba, deda, tata), tepanje prelazi u govor. Sluša i imitira zvuke iz svog okruženja (av, mau, tu-tu), zna da taši.
  Dete od 13 do 18 meseci razume kad mu kažete „dođi“, „donesi“, „idemo“, prepoznaje i pokazuje predmete i delove tela na zahtev. Neke reči označava slogovima (ga-glava, nona-noga...). Ima aktivni rečnik od 10 do 20 reči (mama, baba, tata, pa-pa) i koristi frazu od dve reči (daj to, mama ajde), spontano imenuje poznate predmete, ponavlja ono što je rečeno.
  Dete od 18 meseci do 2 godine  upotrebljava pitanje „Šta je to?“, razume  jednostavne naloge  „Sedi na stolicu!“, „Donesi patike!“, koristi rečenice do tri reči, ima oko 300 reči. Daje odgovare na pitanja: „Kako se zoveš?“, „Kako laje kuca?“. Vodi razgovor sa samim sobom ili igračkama, saopštava svoje želje i potrebe, može da ispriča neki događaj, može da kaže kako se zove i preziva. Sluša jednostavne priče.


  Dete od 2 do 3 godine može da prepozna na osnovu slike za šta se predmet koristi: „Pokaži mi nešto što se jede“, „Pokaži mi nešto što oblačiš“. Može da odredi svoj pol, pokazuje prstima koliko ima godina, broji do tri. Može da kaže čemu služi neki predmet (olovka, auto). Može da nauči recitaciju. Koristi imenice, glagole, prideve, zamenice, prilog, predloge, ponavlja rečenice, ima 500 do 1000 reči, ima 50%-70% konsonanata.
  Dete od 3 do 4 godine   može da opiše zbivanja na slikama, prepoznaje pravila igara, daje adekvatan odgovor na pitanja: „Šta radiš kada si sanjiv?“ „Šta radiš kada si gladan?“, broji redom do pet, imenuje i prepoznaje dve do četiri boje. Govori pravilnim rečenicama,govor je razumljiv, priča o sebi i o događajima u toku dana. Koristi oko 1500 reči, zabavlja druge. 
  Dete od 4 do 5 godina pravilno koristi sve elemente govora,  govor je u potpunosti gramatičan, prepričava priče koje je čulo, zna koliko nogu ima pas i koja životinja daje mleko, definiše jednostavne reči, razlikuje jutro od večeri. Razlikuje osnovne boje.
  Dete od 5 od 6 godina  ima bogat rečnik, razume i koristi reči apstraktnog značenja, rezonuje, donosi zaključke. Spontano ulazi u razgovor i u njemu učestvuje. Zna kojim slovom počinje neka reč (oko, uvo, nos), pravilno drži olovku i opredeljeno je kojom rukom piše, zna da napiše  reči,  ime i prezime, piše brojeve,  broji do deset i više,imenuje boje.  U potpunosti je ovladalo vremenima, izgovara pravilno sve konsonante  i ispravlja sopstve greške pri izgovoru novih reči.

Nikoleta Stevović. dipl.defektolog-logoped, Bahov praktičar
www.facebook.com/stevovic.nikoleta

 

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno

05.
Mar
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
19.
May
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
28.
Mar
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović