LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
08.03.2014.
Autor: Nikoleta Stevović

Govorno jezički razvoj deteta

Najčešće postavljena pitanja logopedima
Kome roditelji treba da se obrate ako njihovo dete nije progovorilo ili govor kasni?
Isključivo logopedu, a on će dalje  na osnovu anamneze i opservacije  uputiti dete na ostale pretrage. Jer ako se dete razboli vodite ga kod pedijatra, ako ga boli zub kod zubara, ako ima problem sa kičmom i stopalima kod fizijatra, samim tim ako dete ima problem sa govorom vodite ga kod logopeda a ne kod nekog drugog stručnjaka.
Ko je logoped i šta on radi?
Logoped je stručnjak koji procenjuje razvoj govora i jezika, dijagnostikuje govorno- jezičke poremećaje(samo on može postaviti dijagnozu govorno- jezičkog poremećaja) i sprovodi logopedski tretman u cilju otklanjanja istih.
Kada je potrebno započeti logopedski tertman?
Što ranije započinjanje logopedskog tretmana, čak i pre nego što se uradi kompletna dijagnostika, a to znači ukoliko je dete iz riziko grupe početi sa stimulativnim logopedskim tretmanima oko prve godine, ako dete ne progovori do 2 godine odmah otpočeti sa logopedskim tretmanima.
Koliko često dete treba da ima logopedske tretmane?
Svakodnevni  logopedski tretmani daju najbolji rezultat.
Koliko roditelji treba da rade sa detetom?
Svakodnevni rad roditelja u kućnim uslovim je obavezan.
Kako roditelji mogu znati na koji način da rade sa detetom?
Logoped je taj koji vrši edukaciju roditelja o razvoju govora i jezika i njegovom značaju za dalji sveobuhvatni razvoj detata, on obučava roditelje kako, kada i na koji način da sprovode stimulaciju  govora i jezika.
 

Da li je dete od godinu dana malo da bi se uključilo u logopedski tretman?
Dete nikad nije malo za uključenje u logopedski tretman, jer će logoped proceniti u odnosu na dete i njegove sposobnosti kojim tempom i na koji način će se odvijati logopedski tretmani.
Da li svakodnevni rad opterećuje dete?
Svakodnevni rad nije optrećujući za dete, jer da se govor i jezik deteta razvija u skladu sa uzrasnim normama, ne bi mu ni bila potrebna podrška logopeda.
Koje je najbolje vreme za otpočinjanje logopedskog tertmana?
Celokupan govorno jezički razvoj završava se najkasnije do 5 godine, a period oko 3. godine ali i ranije, je najpogodniji za unapredjenje tog razvoja jer je mozak dece tada najsenzibilniji za stimulaciju, razvoj i prihvatanje znanja.
Koliko je vremena potrebno da bi se govor razvio i kakva je prognoza?
Istrajnost i strpljenje roditelja su bitan preduslov za napredovanje deteta, govor se ne može razviti preko noći već je potrebno dosta rada, truda i vežbe da bi se postigli zadovoljavajući rezultati i iskoristili svi potencijali deteta u skladu sa njegovim mogućnostima.
Važno !!!
Da bi od deteta dobili govor morate taj govor tražiti, dete mora u vama kao i u sebi da prepozna govornika i sagovornika i uzajamnu govornu interakciju traženja i davanja, ukoliko to prepustite spontanosti ili igri bez traženja i očekivanja, odnosno vi pričate ono samo sluša, vi ne tražite niti očekujete a pored toga i ispunjavate svaki njegov zahtev i na svako njegovo mmmm ono dobije što želi,a da ne mora ništa da kaže, velika je verovatnoća da ćete dugo čekati da taj govor i čujete.

Logoped Nikoleta Stevović
Centar za edukaciju Fluenta https://www.facebook.com/Fluenta


slika: nspt4kids.com, www.allparenting.com

 

 

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno

05.
Mar
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
19.
May
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
28.
Mar
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović