LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
13.10.2013.

Kada početi sa učenjem stranog jezika?

Kada početi sa učenjem stranog jezika?

Dete koje ima adekvatan kapacitet za usvajanje govora okoline u kojoj živi može bez većih teškoća da usvaja dva ili više jezika istovremeno. Voditi računa da dete prvo progovori na jednom jeziku, ukoliko živi u bilingvalnoj sredini i to na onom jeziku na kome pričaju roditelji, a zatim polako uvoditi drugi jezik.
Međutim, ukoliko postoji odstupanje u govorno-jezičkom razvoju jednog jezika neophodno je izabrati samo jedan jezik koji će dete slušati. Poželjno je da to bude jezik na kome će se dete školovati. Kada se uspostavi pravilna jezička baza jednog jezika onda se može uvoditi drugi.
Prednosti učenja stranog jezika u ranom uzrastu (0-3 godine) odnose se na kvalitet izgovora, suprasegmentnu strukturu govora (melodija, akcenat) kao i  “lakoću” pretraživanja rečnika koje dete koristi..
Dete uzrasta do treće godine spontano usvaja jezik, a ne uči ga. Period od 0-3 godine je senzitivni period za usvajanje jezika i do kraja treće godine se završava formiranje osnovne baze govorno-jezičke funkcije.
Kada ne treba učiti drugi (strani) jezik?
Ukoliko postoji:
• odstupanje u razvoju maternjeg jezika.
• dete ima oštećenje sluha.
• dete ne razume govor
• dete ne bogati rečnik
• agramatizam (greši u izboru padeža, predloga, priloga, loše sklapa rečenicu).

Logoped Nikoleta Stevović

https:www.facebook.com/stevovic.nikoleta

 

slike:www.vulcanadvocate.com,englishschool.hu, posterlion.com

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno

05.
Mar
2013
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
19.
May
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
28.
Mar
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović