LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
05.03.2013.

Govor-stimulacija pre progovaranja

 Govor deteta se razvija ljubavlju  i strpljenjem.
  Period prelingvalne faze od prvog krika do prve reči (od rođenja do oko 12 meseci) treba da je obojen govorom koji je usporeniji, razvučeniji sa stalnim ponavljanja, jasno artikulisan uz  isticanje  određenih ključnih reči koje će povećavati razumljivost. Komunikacija koja se ostvaruje između deteta i okoline, prvenstveno roditelja, treba da je direktna, uz korišćenje  kratkih reči i rečenica koje nisu komplikovane za izgovor.
  Sve aktivnosti oko deteta treba da budu propraćene  govorom. Detetu je neophodna stalna govorna stimulacija tokom dana. Potrebno je da govor bude direktno usmeren na dete.


  Bebi ne treba tepati, ni maziti se kroz govor. Ne treba joj se obraćati umekšanih glasova (“pije moje”, “Cunce mamino”). Ako joj se tepa, ona usvaja tepanje kao pravilno, dakle uči pogrešno.
Sve više je govornih poremećaja zbog nedostatka komunikacije između roditelja i dece. U takvim okolnostima dolazi do usporenog razvoja govora.
  Nije retkost da roditelji, da bi umirili dete, ili završili neke obaveze puste crtani film i tako mališani i od nekoliko meseci sede prikovani uz TV dva, tri, pa čak i šest sati dnevno!? To je jednosmerna, nepoželjna komunikacija, pa se kod deteta ne razvija potreba za govorom.
  Crtani filmovi mogu se zameniti slikovnicama. Slikovnice znače mnogo i u najranijem uzrastu, ali samo ako ih dete koristi uz pomoć roditelja. One su bliske deci i pomoću njih se najlakše uči govor.
  Bebe razumeju ljudski govor s devet meseci. Počeci učenja govora u ovom najranijem uzrastu su osnova za dalji razvoj govora i jezika. Bebe u ovom period razlikuju ljudski govor od drugih stimulusa koje čuju, i veoma su zainteresovana za njega.


  Igra zauzima jedno od najznačanijih mesta u ostvarivanju komunikacije sa detetom, kako verbalne tako i neverbalne. Da bi igru učinili smislenom potrebno je da govorite kratkim rečenicama, pratite jasnim govorom ono što radite, pokažite mu na šta mislite. Igrajte se onih igara koje odgovaraju uzrastu deteta i njegovim interesovanjima. Igra treba da bude jednostavna, sa ponavljanjima. Vi morate biti aktivni u igri. Promene uvodite postepeno. Oslobodite prostor od suvišnih stvari da bi se dete slobodno kretalo. 
  Budite nasmejani, otvoreni i uživajte u vremenu provedenim sa detetom.

Foto:katerina-kucerenko-pixabay

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno

19.
May
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
28.
Mar
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović
08.
Mar
2014
LOGOPEDSKA RADIONICA-Nikoleta Stevović