Trudnoća
11.06.2014.

Sačuvajte matične ćelije, osigurajte budućnost

Sve veći broj majki želi da sačuva krv iz pupčanika bebe, imajući u vidu da je ta krv jedan od najboljih izvora matičnih ćelija. Matične ćelije su vrlo značajne u terapiji kod genetskih i imunoloških poremećaja, leukemija, limfoma, kancera, infarkta, multiple skleroze, dijabetesa, moždanog udara… Ćelije uzete iz pupčane vrpce našle su danas primenu u lečenju više od 85 ozbiljnih oboljenja.

Pre nego što se odlučite na čuvanje matičnih ćelija, veoma je važno da se informišete kome da poklonite svoje poverenje.

BEO STEM CELL je ekskluzivni saradnik Biohellenike A.E. Thessaloniki“ Greece. Uz njihovu pomoć dobijate mogućnost da izaberete sertifikovane postupke za čuvanje matičnih ćelija zato što su one dragocene! Nije samo reč o jednostavnom postupku čuvanja, već o jedinoj mogućnosti koja spašava živote.

Kako se čuvaju matične ćelije u Biohellenici preko BEO STEM CELL Srbija?
Budući roditelji besplatno dobijaju set za prikupljanje i transport krvi iz pupčane vrpce, potpisivanjem ugovora sa kompanijom BEO STEM CELL.
BEO STEM CELL garantuje besplatan transport prethodno prikupljene krvi iz pupčane vrpce do laboratorija „Biohellenike“ u Solunu u roku od 48 sati. U roku od 15 dana od dospevanja matičnih ćelija u Solun, u BEO STEM CELL pristižu sertifikati iz „Biohellenike“ za izolaciju, kontrolu kvaliteta i krioprezerviranje matičnih ćelija koji se uručuju roditeljima.
Sertifikati su dokaz i roditelji postaju vlasnici matičnih ćelija koje su zamrznute i sačuvane u laboratorijama „Biohellenike“ u periodu od 20 godina.

Biohellenika
je osnovana od strane univerzitetskih profesora koji rade na krioprezervaciji matičnih ćelija od 1987 godine. Dugogodišnje iskustvo odgovornih naučnika u biomedicinskim istraživanjima omogućilo je da Biohellenika, još u početku funkcionisanja, dobije Lloyd-ov sertifikat ISO 9001:2000 za proceduru izolacije, kontrole kvaliteta i zamrzavanja matičnih celija iz pupčane vrpce. U februaru 2008. godine, laboratorije Biohellenike su akreditovane i od strane Hellenic Accreditation System-a (Nacionalni Sistem za Akreditaciju – N.S.A) sa uverenjem br. 410, 8/2/2008 saglasno zakonom 3066/2002 što ovu firmu čini jedinom grčkom firmom koja raspolaže sa ovom akreditacijom. Usluge koje nudi Biohellenika su i internacionalno priznate punopranim članstvom ove firme u Internacionalni Institut za akreditaciju.
Naučni tim Biohellenike
se sastoji od tri doktora medicinskih nauka-profesora Univerzita Aristotel u Solunu (embriologija, hematologija i biohemija), profesora bioloških nauka (humana genetika i biotehnologija) kao i od drugih 16 naučnika (magistara i doktora nauka). U delu naučnog tima, postoji i tim tehnologa i upravni tim čineći organizaciju od 42 zaposlena koji neumorno rade 24 sata, sedam dana u nedelji, i sprovode sve vaše zahteve.

Sertifikati koje poseduje Biohellenika
1. AABB-AMERICAN ASOTIATION FOR BLOOD BANKING - Ovaj sertifikat  omogućava vlasnicima uzoraka da  se leče, ne samo na teritoriji Evrope,već i Amerike. BIOHELLENIKA je jedna od retkih banaka u Evropi koja je licencirana od strane Američke Asocijacije.

2. LLOYD sertifikat - Svi uzorci koji se čuvaju u BIOHELLENIKA,osigurani su u Lloyz osiguranju, najvećoj i najstarijoj engleskoj osiguravajućoj kući na svetu.

3.ISO- ESYD Sertifikat - Označava mikrobiološua i virusološku čistoću laboratorije u koje se vrši obrada krvi iz pupčanika. Sertifikat izdat od strane Evropske Komisije za Matične ćelije.

4. BIOHELLENIKA je dobila i najnoviji sertifikat za izolaciju matičnih ćelija iz mlečnih zuba,masnog tkiva,kože i hrskavice.To je ujedno i jedina banka u Evropi  koja ima sertifikate za ovaj tip matičnih ćelija. Nažalost,u Srbiji osim krv iz pupčanika, zakonom nisu regulisani ostali tipovi.

BEO STEM CELL” je ekskluzivni saradnik „BIOHELLENIKE A.E. Thessaloniki, Greece“. „BIOHELLENIKA” je  jedna od retkih banaka u svetu, a jedina u Evropi, koja je svoje uzorke osigurala u “Lloyd osiguranju”, najstarijoj i najvećoj osiguravajućoj kući u svetu. To znači da su svi uzorci obezbedeni od bankrotstva.
- Za više od 4,5 godina, koliko postoji firma “BEO STEM CELL” u Srbiji, nismo imali nijedan negativni uzorak. To dokazuje da smo veoma ozbiljni i da imamo odličnu organizaciju. Zato ljudi imaju poverenje u našu firmu i većina klijenata su kod nas došli na osnovu preporuke – ističu u “BEO STEM CELL - u”  .
Uz našu pomoć, kažu, dobijate mogućnost da izaberete sertifikovane postupke za čuvanje matičnih ćelija zato što su matične ćelije dragocene! Nije reč o jednostavnom postupku čuvanja matičnih ćelija, već o jedinoj mogućnosti koja spašava živote.
Budući roditelji besplatno dobijaju set za prikupljanje i transport krvi iz pupčane vrpce, potpisivanjem ugovora sa BEO STEM CELL.
BEO STEM CELL garantuje besplatan transport prethodno prikupljene krvi iz pupčane vrpce do laboratorija Biohellenike u Solunu u roku od 48 h. U roku od 15 dana nakon dospevanja matičnih ćelija u Solun, u BEO STEM CELL pristižu sertifikati iz Biohellenike za izolaciju, kontrolu kvaliteta i krioprezerviranje matičnih ćelija koji se uručuju roditeljima. Sertifikati su dokaz i roditelji postaju vlasnici matičnih ćelija koje su zamrznute i sačuvane u laboratorijama Biohellenike u periodu od 20 godina.

slika:happykidsafterdivorcetraining.com

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno