Dojenje
08.03.2017.

Nagli pad stope dojenja u državama regiona

Stopa dojenja u državama bivše Jugoslavije pod uticajem složenog međudelovanja društvenih, ličnih i zdravstvenih činilaca

Nezavisna zdravstveno-informaciona mreža SteadyHealth, izvršila je opširnu analizu razloga zašto majke u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj ne doje šestomesečne bebe:

Majke, njihovi društveni krugovi i zdravstveni radnici predstavljaju tri neosporiva stuba potrebna za uspešno dojenje. Dojenje nije samo način za prehranjivanje bebe, već sredstvo koje unapređuje zdravlje i majke i deteta.

U anketi u kojoj  je učestvovalo 800 majki iz regiona, SteadyHealth je utvrdio da su štetne bolničke prakse i verovanja majki da nemaju dovoljnu količinu mleka, bile dve glavne prepreke koje su sprečile više majki da doje svoje bebe u prvih šest meseci njihovog života u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije.

Iako je 9 od 10 majki u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj počelo dojiti, samo je jedna majka od tih deset svoju bebu hranila isključivo svojim mlekom do šestog meseca detetove starosti. 

Šta može objasniti tako nagli pad stope dojenja? SteadyHealth otkriva da su štetne zdravstvene prakse — kao što su hranjenje novorođenčadi adaptiranim mlekom bez pristanka roditelja, odvajanje novorođenčadi od majki u bolničke jasle, vršenje pritiska na majku da koristi adaptirano mleko, odbijanje pomoći majkama koje ju traže, pa čak i sugerisanje majkama da ispumpaju kolostrum, kako bi ga odbacile — široko rasprostranjene i obuhvataju više od jedne četvrtine majki i novorođenčadi, kojima nije pružena odgovarajuća zdravstvena zaštita, a razloge za to treba tražiti u korupciji i neznanju.

Istraživač Olivia Maloy tvrdi: "Mišljenje, koje je rasprostranjeno u celom regionu je i glavni razlog zbog kog majke prevremeno prestaju da doje, a to je da se majčino mleko vidi kao redak resurs, koji može jednostavno da nestane. To je usko vezano za suptilnu promociju adaptiranog mleka i široko rasprostranjene prakse smeštanja novorođenčadi u bolničke jasle, što u neposrednom periodu nakon rođenja sprečava dojenje na zahtev deteta te dodatno onemogućava nastajanje mleka.”

Pedijatar iz Bosne i Hercegovine, Gordana Mučibabić, prokomentarisala je tvrdnje do kojih je došao SteadyHealth: “Uprkos činjenici da  se o dojenju i pozitivnim efektima koje ono donosi, kao i razlikama između majčinog mleka i adaptiranih formula, nikad više nije govorilo i znalo, istovremeno mi se čini da nikad manje žene nisu dojile. Kao i svaki problem i ovaj je multifaktorijalan. Znam da, kada krenemo od toga da mi zdravstveni radnici, koji smo svakodnevno u kontaktu sa mladim majkama, damo sve od sebe da promovišemo dojenje, svet će biti bolje mesto!”

foto: thebump.com, fitpregnancy.com

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno