Školarci
02.08.2013.

Pravilnik o ocenjivanju jasniji

Pravilnik jasniji, kečevi i dvojka ne daju prelaznu ocenu
Ministarstvo prosvete izmenilo je i preciziralo pravilnik o ocenjivanju učenika, odnosno sporni član 14 čije je tumačenje predvidjalo da djaku sa nekoliko jedinica i jednom dvojkom može biti zaključena prelazna ocena.
Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju objavljen je u Službenom glasniku 31. jula, a član 14 sada kaže da "zaključna ocena za uspeh iz predmeta ne može da bude veća od najveće pojedinacne ocene upisane u dnevnik, dobijene bilo kojom tehnikom provere znanja".
Zaključna ocena za uspeh iz predmeta ne može biti manja od: odličan (5), ako je aritmetička sredina svih pojedinačnih ocena najmanje 4,50, vrlo dobar (4) ako je aritmetička sredina svih pojedinačnih ocena od 3,50 do 4,49, dobar (3) ako je aritemtička sredina svih pojedinačnih ocena od 2,50 do 3,49, dovoljan (2) ako je aritemtička sredina svih pojedinačnih ocena od 1,50 do 2,49.
Početkom godine Društvo matematičara Srbije zatražilo je izmenu pravilnika iz 2011. godine jer je za njih bila sporna odredba koja kaže da "zaključna ocena za uspeh iz predmeta ne može biti veća od najveće periodične ocene dobijene bilo kojom tehnikom provere znanja, niti manja od aritmetičke sredine svih ocena".
To bi, prema tumačenju matematičara, značilo da se učeniku zaključuje prelazna ocena i u situaciji kada, na primer, od deset ocena ima devet jedinica i jednu dvojku.
U Ministarstvu prosvete je, nakon inicijative da se menja pravilnik, objašnjeno da je tekst loše protumačen i da se u praksi ne može dogoditi da učeniku koji ima nekoliko jedinica i jednu dvojku bude zaključena prelazna ocena.
U preciziranom pravilniku stoji da odeljensko veće utvrdjuje novu ocenu glasanjem ako ne prihvati predlog zaključne ocene predmetnog nastavnika.
Takodje, učenik se ocenjuje četiri puta u toku polugodišta, a ako ima manje od četiri ocene ne može mu se izvesti zaključna ocena.
Izuzetno, ako je nedeljni fond časova predmeta jedan čas, učeniku može da se utvrdi zaključna ocena, ako je ocenjen najmanje dva puta u polugodištu.
Pravilnik predvidja da zaključna ocena iz vladanja za djake od prvog do petog razreda ne utiče na opšti uspeh, dok za učenike od šestog do osmog razreda ocena iz vladanja utiče na njihov uspeh.
Pravilnik se primenjuje od školske 2013/14. godine

 

izvor slika: elektronskidnevnik.rs, rts.rs

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno

06.
Mar
2024
Školarci
20.
Sep
2023
Školarci
05.
Sep
2023
Školarci