Školarci
19.06.2013.

Rezervni test matematike za polaganje male mature objavljen na internetu!?

Test iz matematike koji mali maturanti treba da polažu sutra, u odloženom terminu zbog današnje "provale" prve verzije ispitnih pitanja, navodno je takođe ilegalno već "procurio" u javnost.
Ovaj test, u koji je "Blic" imao uvid, sadrži 30 zadataka koji su veoma slični prvobitnim verzijama testa i od kojih se 20 bira za završni ispit.

Osmaci koji su imali u rukama rezervni test i večeras ga predali našoj redakciji tvrde da je sadržaj tog testa oko 19 sati počeo da kruži internetom i da su do njega mogli da dođu svi zainteresovani đaci.

Ovo su neki od zadataka koje je moguće naći na internetu i za koje se nezvanično tvrdi da su danas spremljeni za sutrašnje polaganje male mature:

3. a) izračunaj apsolutnu vrednost zbira brojeva -17 i 26
b) izračunaj zbir apsolutnih vrednosti brojeva -17 i 26

4. Milenko je kupio 70 kg jagoda po ceni od 80 din po kilogramu. Jagode su izgubile desetinu svoje mase.milenko ih prodaje po ceni od 150 din po kilogramu. Koliko će zaraditi ako proda sve jagode.

5. Izračunaj P i V pravilne četvorostrane prizme ako je dijagonala bočne strane 12 cm i nagnuta je prema osnovici pod uglom od 60 stepeni.

6. U parku je park oblika kruga čiji je prečnik 5m. Oko parcele je staza širine 1m. Kolika je površina staze?

7. Dati su polinomi A="3x2" i B= -11x2. Izračunaj A+B, A – B, A∙B

10. Maša je imala 4 puta više bonbona od jelene.maša je pojela 14 svojih bonbona a jelena 2 svoje.sada maša ima 3 puta više od jelene.koliko ima maša a koliko jelena?

11. Kolika je površina tepiha na podu oblika pravougaonika ako je širina tepiha 3m a dužina 4,5m?

12. Po originalnoj recepturi porcija sladoleda se pravi tako da se stavi razmera voća i šlaga 4:1. Ako se u porciju doda jos 30 g slaga onda bi u porciji bilo 2 puta vise voca nego slaga. Koliko ima voća a koliko slaga u origanalnoj recepturi?

13. U tabeli je dat broj turista u oktobru I februaru. U oktobru je bilo 24000 turista a u februaru 8000 turista. Za koliko procenata je broj turista u oktobru veci nego u februaru?

14. Površina većeg kruga kružnog prstena je 64, a obim manjeg kruga je 12π. Izračunaj površinu kružnog prstena.

23. Milutin kupuje suvenir u Alžiru i treba da ga plati 927 alžirskih dinara, ako je 1 euro = 103 alžirskih dinara. On u novčaniku ima novčanice od 5, 10, 20, 50 eura. Koju novčanicu treba da razmeni tako da dobije najmanji kusur u alžirskim dinarima kad bude kupovao suvenir?

24. U kocku ivice a upisana je piramida tako da joj je baza dobijena spajanjem sredista duzi baze kocke. Vrh visine piramide se nalazi u preseku dijagonala gornje baze kocke. Koliko puta je zapremina kocke veca od zapremine piramide?

Izvor: Blic
 

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno