Školarci
18.08.2014.
Autor: Priredila: Olivera Marković

Kako pomoći detetu da lakše sklapa prijateljstva?


U gotovo svakom odeljenju i grupi u školi i vrtiću, postoji barem jedno dete kom je teško da se „poveže“ i uklopi sa svojim vršnjacima. Deca koja su povučena i ne sklapaju lako prijateljstva pate za socijalnim povezivanjem, uklapanjem  i podrškom, a često su i izložena nekoj vrsti maltretiranja od strane vršnjaka iz odeljenja.

Predlažemo vam pet strategija uz pomoć kojih možemo kao roditelji da pomognemo detetu da izgradi i neguje zdrave veze i drugarstva sa vršnjacima.

1. Prvo i najvažnije – ovo nije karakterna mana

Za većinu dece predškolskog i školskog uzrasta, sklapanje prijateljstava je nešto sasvim prirodno – kao disanje, dok je za druge to svakodnevni stres i problem. Odrasli pak smatraju da sa detetom koje ne sklapa poznanstva lako i ne uklapa se u grupu nešto nije u redu. Ovakvo shvatanje situacije može na decu staviti dodatni pritisak pored ovog koji već imaju oko uklapanja u novu sredinu.

Ovakva deca najveću korist mogu da dobiju savetovanjem od starijih, roditelja, nastavnika, kako da recimo otpočnu dijalog, nađu zajednička interesovanja sa vršnjacima, ili pak prekinu „nezdravo“ prijateljstvo koje im možda ne prija.

2. Fokusirajte se na prednosti

Veoma je korisno za početak sagledati koje aktivnosti vaše dete preferira, u čemu se posebno ističe i posebno je dobro. Da li je to fudbal, plivane, informatika ili umetnost? Umesto da krenete odmah u analiziranje problema i traženje grešaka i šta je to što dete ne radi dobro, potrebno je prvo se skoncentrisati na aktivnosti u kojima je vaše dete uspešno da bi na taj način počelo da izgrađuje samopouzdanje i „unutrašnju snagu“.

3.Odredite jedan „izazov“

Naime, bitno je odrediti šta je to što dete najviše plaši kada su u pitanju nova prijateljstva i poznanstva. Da li su to razgovori prilikom upoznavanja? Da li je detetu teško da razume koliko je deljenje recimo važno za dobre prijateljske odnose, ili mu je teško da shvati da drugi ljudi mogu imati drugačije mišljenje i slično. Odredite sa detetom na šta se treba skoncentrisati i radite sa njim strpljivo kako bi prevazišlo tu teškoću.

4. „Bacite široku mrežu“

Često se ispostavi da problem kod sklapanja prijateljstava u školi nije u nedovoljno razvijenoj socijalnoj inteligenciji deteta već je problem na strani grupe koja dete „eliminiše“ iz svog okvira, jer vršnjaci u školi često mogu biti suviše kompetititvni i ispoljavati ljubimoru i netrpeljivosti prema drugovima iz odeljenja zbog ocena, odnosa sa nastavnicima i sl. Dete koje se ne uklapa dobro u svoje odeljenje, može sa druge strane imati veoma dobre prijatelje i lako ostvarivati poznanstva na časovima plesa ili na nekom sportu.

Zato je veoma važno da roditelji deci pružaju što više mogućnosti za vannastavne aktivnosti na kojima će se deca susretati i družiti sa vršnjacima koji vole iste stvari. Zato zajedno sa svojim detetom „bacite široku mrežu“ za uspostavljanje prijateljstava.

5. Naučite decu koje vrednosti da traže u prijateljstvima

U vrtiću i ranijem školskom uzrastu, deca često „intuitivno“ sklapaju drugarstva sa vršnjacima koji recimo vole iste igrice kao i oni, koji su uvek ljubazni prema njima i slično. Kako odrastaju, ovi prioriteti se menjaju, pa često mogu postati i pogrešni, a prijateljstva mogu da počnu da se baziraju na socijalnom statusu recimo.

Stoga je veoma bitno naučiti dete da prijatelje biraju po karakternim i ljudskim kvallitetima jer su to prijateljsva koja su iskrena i koja traju.

foto: livefreeblog.org, chistes.chiquiwiki.com, life123.com

izvor: psychologytoday.com (originalni tekst)

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno