Osigurana budućnost
16.01.2014.

Šta treba znati o životnom osiguranju

Osiguranje života je jedan od najboljih  načina da planiramo budućnost. Ovaj dugoročni vid štednje i ulaganje u sopstveno osiguranje obezbeđuje vam finansijsku podršku u kasnijim godinama života, kao i zaštitu kada je to najpotrebnije.

Mešovito i riziko
Pojednostavljeno gledano, postoje dve vrste životnog osiguranja – mešovito i riziko osiguranje.
MEŠOVITO ŽIVOTNO OSIGURANJE – popularno se naziva i štedno životno osiguranje je upravo kombinacija osiguranja i štednje, jer se ugovor odnosi na osigurani slučaj smrti osiguranika i osigurani slučaj doživljenja osiguranika. Naime, premije koje uplaćujete su upravo  vrsta štednje. U slučaju doživljenja isteka polise osiguranja, novac koji ste uplaćivali biće vam isplaćen uz dobit, koja zavisi od poslovnih rezultata osiguravajuće kuće kod koje imate polisu.
RIZIKO OSIGURANJE – karakteristično je po  tome što osiguravajuća kuća u slučaju da se desi nesrećan slučaj isplaćuje osiguranu sumu korisniku polise, ali u slučaju da polisa istekne, a taj nesrećan slučaj se nije desio, ne dobijate ništa.

Bez obzira na finansijske mogućnosti, upravo prilagodljivost proizvoda sopstvenim potrebama jeste ono što nam se nudi. Mogućnost odabira visine godišnje premije i obima pokrića svakako su prednosti koje treba iskoristiti. Većina osiguravajućih kuća u ponudi ima nekoliko vrsta životnog osiguranja, počev od vise vrsta mešovitog osiguranja života, riziko osiguranja za slučaj smrti, pa sve do specijalno kreiranih proizvoda koji nude više pogodnosti u jednoj polisi.
Ako krenemo od najgore pretpostavke, u slučaju smrti, korisnici vaše polise, dobiće osiguranu sumu koja im garantuje neku finansijsku sigurnost i to bez obzira što period osiguranja nije istekao do kraja. U slučaju da uz osnovnu polisu ugovorite i dodatno pokriće za trajni invaliditet kao posledicu nezgode, osiguravajuća kuća će vam isplatiti celu ili deo osigurane sume, što je u takvoj situaciji svakako olakšavajuća okolnost.
Naravno, u slučaju da budete jedan od onih srećnika koji će sve pomenuto izbeći, pri isteku osiguranja dobićete ugovorenu osiguranu sumu uvećanu za dobit. Svakako, rekli bismo, sjajan način da u kasnijim danima imate manje trzavica oko neizvesne budućnosti.

Na šta treba obratiti pažnju

Ali naravno, kao i sve u životu, nije sve baš tako crno i belo.
Naime, prilikom odabira osiguravajuće kuće i polise osiguranja ipak treba biti obazriv. Jedan od prvih parametara jeste ima li osiguravajuća kuća svoje reosiguranje, koje će u nekim nepredviđenim situacijama isplatiti vašu polisu.
Dalje, jako je bitno dobro se upoznati sa opštim uslovima poslovanja, kao i posebnim uslovima poslovanja osiguravajuće kuće. Prilikom zaključivanja polise životnog osiguranja, osiguranik ili popunjava izjavu o zdravstvenom stanju ili ga osiguravajuća kuća upućuje na  lekarski pregled, jer ipak postoje određene kategorije u ovakvim slučajevima koje osiguranje neće da osigura.  Period na koji se ugovara polisa životnog osiguranja može biti na maksimalan broj godina trajanja polise, na primer, 25 godina, ili do određenog broja godina života, na primer do 70. godine. A možete se i doživotno osigurati. I sve ovo zavisi isključivo od vaših potreba.
Kombinacija ima i više nego dovoljno. I što je najvažnije, u ovakve računice se možemo uklopiti sa svojim ograničenim prihodima.
Da li ćete plaćati premiju mesečno, polugodišnje, godišnje ili jednokratno, da li ćete uzeti samo osnovnu polisu kojom ćete se obezbediti pod stare dane, odnosno obezbediti vaše naslednike u slučaju da ne nadživite polisu, da li ćete uzeti samo riziko osiguranje u slučaju smrti ili ćete uzeti neki paket koji će vam doneti još neke pogodnosti, to ćete svakako sami izabrati prema sopstvenim potrebama. I naravno visinu premije ćete odrediti sami, prema svojim mogućnostima koje ne treba preceniti.

Najbitnija je redovna uplata rata

Najbitnije, o čemu treba voditi računa, jeste upravo redovno plaćanje premije osiguranja. Kod većine osiguravajućih kuća polisa se može prekinuti posle određenog broja godina redovnog plaćanja, po sistemu otkupa polise.

Kompanija „Dunav osiguranje“ je osiguravajuća kuća sa najdužom tradicijom i iskustvom u Srbiji u oblasti životnih osiguranja, ali i sa najvećim finansijskim rezervama koje njihovu polisu čine sigurnom.
U kompaniji kažu da ulaganje u  proizvode životnog osiguranja spada u profitabilna, a najmanje rizična ulaganja, a garantovane osigurane sume su vam poznate već od prvog dana osiguranja.

Ciklus tekstova s ciljem edukacije roditelja o štednji putem stipendijskog osiguranja omogućila je kompanija DUNAV OSIGURANJE.  Pogledajte njihovu ponudu osiguranja.

foto:tumisu-pixabay

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno