Zabava
20.04.2015.

Međunarodni festival pozorišta za decu - Subotica

Tokom predstojećeg Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici koji će se održati od 17. do 23. maja biće, pored takmičarskog programa u okviru kojeg će biti predstavljene najrelevantnije lutkarske i dramske predstave za decu iz celog sveta, održana i naučna konferencija pod nazivom „Postmodernа dezintegrаcijа pozorišne umetnosti“.

Ovaj naučni skup deo je 7. Međunarodnog foruma za istraživanje pozorišne umetnosti, veoma značajnog segmenta Festivala i višegodišnjeg projekta, koji za osnovni cilj ima da promoviše promišljanje pozorišne umetnosti namenjene deci i mladima, s posebnim naglaskom na lutkarstvo.

Za ovogodišnju konferenciju prijavljeno je čak 36 radova iz 15 zemalja, od kojih je odabrano 15 koji će u maju biti predstavljeni u Subotici od strane svojih autora.

Autori odabranih radova dolaze iz Indije, Japana, Irana, Meksika, Nigerije, Norveške, Velike Britanije, Poljske, Singapura, Slovenije, Mađarske, Grčke, Hrvatske i Srbije.

Između ostalih, biće predstavljeni zanimljivi radovi kao što su Korist od igranja mitova i bajki za decu (Jasuko Senda, Japan),  Postmoderna dezintegracija pozorišne umetnosti. Mitovi i narodne pripovetke u doba postmodernizma, (Ignacio Larios, Meksiko), Transformacija pozorišta za odrasle i njen uticaj na pozorište za decu (dr Ana Margret Helgesen, Norveška), U osvit moderne – Rajner Marija Rilke i njegove “lutke” (dr Henrik Jurkovski, Poljska),  Vizuelna reinterpretacija zmaja – ka saradnji i internacionalizaciji pozorišta za mladu publiku (Kejleb Li, doktorand, Singapur) i drugi.

U cilju kritičkog promišljanja pozorišta za najmlađe, na konferenciji „Postmodernа dezintegrаcijа pozorišne umetnosti“, koja će se održati 18. i 19. maja, predviđene su sledeće teme:

• Transformacija pozorišta za odrasle i njen uticaj na pozorište za decu;
• Mit i narodna pripovetka u vreme postmodernizma;
• Savremeno doba kao izvor tema za pozorište za decu;
• Motivi iz života dece savremenog doba u pozorištu za decu

Radovi izloženi na zasedanju biće u celosti objavljeni u Zborniku radova sa Foruma, i to dvojezično, na srpskom i engleskom jeziku.

Kompletnu listu radova odabranih za izlaganje ove godine možete pronaći na sajtu Festivala. 

Do sada je u radu Foruma učestvovalo oko šezdeset istaknutih pozorišnih stručnjaka, teoretičara, istoričara, reditelja, pisaca, pozorišnih kritičara iz dvadeset i pet zemalja: Belorusije, Bugarske, Crne Gore, Češke, Čilea, Danske, Engleske, Hrvatske, Indije, Irana, Izraela, Kenije, Mađarske, Meksika, Nemačke, Nigerije, Norveške, Poljske, Rumunije, Rusije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Turske i Zambije, a objavljeni zbornici nalaze se u univerzitetskim bibliotekama širom sveta (od Koledža Rouz Bruford u Londonu do Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu). Glavne teme održanih skupova bile su: „Kulturološke osnove pozorišne umetnosti za decu“ (2009), „Dete u svetu umetnosti“ (2010), „Naša savremenost“ (2011), „Pozorište lutaka u svetu dece i kao umetnost za njih“ (2012), „Veliki učitelji i stvaraoci pozorišta za decu“ (2013) i „Deca u svetu elektronike“ (2014). Autor ovog projekta je prof. dr Henrik Jurkovski iz Poljske, koji je i vodio Forum od njegovog pokretanja do 2014. godine. U dogovoru sa prof. Jurkovskim, radom Foruma od 2014. rukovodi prof. dr Siniša Jelušić iz Crne Gore. Rukovodiocu Foruma asistira mr Miroslav Radonjić, pozorišni kritičar i teatrolog iz Novog Sada, Srbija. Nosioci projekta su Međunarodni festival pozorišta za decu u Subotici (Otvoreni univerzitet Subotica) i Pozorišni muzej Vojvodine iz Novog Sada.

22. Međunarodni festival pozorišta za decu održaće se od 17. do 23. maja u Subotici. Tokom sedam dana grad na severu Srbije transformisaće se u epicentar umetnosti za decu koja će uživati i u raznovrsnim pratećim programima na ulicama i trgovima Subotice.

Napomena: Svi programi Međunarodnog festivala pozorišta za decu besplatni su za sve posetioce.

Međunarodni festival pozorišta za decu iz Subotice se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu AP Vojvodine i Grada Subotice. Izvršni producent Festivala je Otvoreni univerzitet Subotica.

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno