Roditeljstvo
17.04.2021.

Naknada za treće dete - potrebna dokumentacija i proces predaje dokumentacije

Ukoliko planirate treću bebu ili ste već u trudnoći, sigurno ste već počeli da se raspitujete o naknadi za treće dete. Pravo na roditeljski dodatak, prema Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, ostvaruje majka za prvo, drugo, treće i četvrto dete, ukoliko je državljanka Republike Srbije ili ima prebivalište na teritoriji naše zemlje. Ukoliko je majka deteta strana državljanka, ali ima status stalno nastanjenog lica na teritoriji Republike Srbije i dete je rođeno u našoj zemlji, takođe ima pravo na ovaj dodatak.

Evo kako možete podneti ovaj zahtev i šta će vam sve biti potrebno od dokumentacije. 

Za treće i četvrto dete, roditelji mogu da računaju na mesečni dodatak do detetovog desetog rođendana. Roditeljski dodatak za treće dete iznosi 1.440.000,00 dinara i isplaćuje se u 120 jednakih mesečnih rata ( po 12.000,00 dinara mesečno).Takođe, za decu rođenu nakon 01. januara 2021. ustanovljen je i paušal za nabavku opreme za dete a koji se isplaćuje zajedno sa prvom ratom roditeljskog dodatka i iznosi 5000 dinara.

Kako se podnosi zahtev u porodilištu?

Ova zahtev možete podneti na dva načina: u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno ili u nadležnom organu lokalne samouprave, a sami birate koji način vam više odgovara. Ukoliko se odlučite za prvu opciju, u prvim danima nakon bebinog rođenja podnošenje ovog zahteva radi zdravstveni službenik na osnovu vašeg ovlašćenja, tj, ovlašćenja jednog od roditelja. Elektronskim putem zahtev se šalje nadležnom organu.
Važno je znati da roditeljski dodatak za treće dete, tj. bilo koji oblik roditeljskog dodatka, nije moguće ostvariti ukoliko dete nije vakcinisano u skadu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije.
Ukoliko je majka državljanin Republike Srbije popunjava se obrazac RD-1  tj. ukoliko je strani državljanin, popunjava se obrazac RD-2-S-0
Otac deteta, ukoliko je domaći državljanin, zahtev podnosi na obrascu RD-2  tj. na obrascu RD-2-S-0  ukoliko je strani državljanin.
Uz popunjeni zahtev potrebno je priložiti i očitanu ličnu kartu.

Šta je potrebno od dokumentacije za podnošenje zahteva u opštini? 

Ukoliko ste propustili da ovaj zahtev podnesete u ustanovi u kojoj je beba rođena, to možete učiniti u gradskom sekretarijatu ili opštini, sve do navršene detetove prve godine. U tom slučaju neophodno je da pripremite ova dokumenta:

  • popunjen Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak 
  • izvod iz matične knjige rođenih za novorođenče
  • fotokopiju ili očitanu ličnu kartu majke
  • podatke iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici
  • uverenje o državljanstvu majke
  • podatke o prebivalištu majke
  • podatke o prebivalištu za svu decu
  • Uverenje nadležnog Centra za socijalni rad da majka neposredno brine o detetu za koje podnosi zahtev, odnosno da deca starija po rođenju nisu smeštena u ustanove socijalne zaštite i nisu data u hraniteljsku porodicu ili na usvajanje (tj. da majka nije lišena roditeljskog prava za prethodno rođenu decu).

Šta je potrebno od dokumenata za roditelje koji su stranci?

Ukoliko je majka deteta strani državljanin pored popunjenog zahteva na obrascu RD-1-S-M, treba da priloži i uverenje o državljanstvu, dokaz da je stalno nastanjena na teritoriji Republike Srbije, tj. prijavu boravišta u zemlji, zatim fotokopiju pasoša, dokaz o postojanju bračne zajedince sa ocem deteta i dokaze iz zemlje čiji je državljanin, a koji treba da budu prevedeni i overeni od strane sudskog tumača.

U kojim slučajevima otac može da ostvari pravo na naknadu za treće dete?

Otac može ostvariti ovo pravo ukoliko je majka strani državljanin, ako je napustila dete ili nije živa, kao i u slučajevima u kojima je lišena roditeljskog prava ili je iz objektivnih razloga sprečena da brine o detetu.

Kako se isplaćuje naknada za treće dete?

Roditeljski dodatak za treće dete isplaćuje se jednom mesečno do detetove desete godine. Za ovu namenu potrebno je imati račun u banci „Poštanska štedionica“ a ukoliko tamo nemate otvoren račun, tokom realizacije zahteva, račun će biti otvoren za ovu namenu.

U kojim slučajevima se naknada za treće dete ne može ostvariti?

Naknada za treće dete se ne može ostvariti ukoliko je majka strani državljanin a u svojoj matičnoj državi je već ostvarila slično pravo za dete. Takođe, ovo pravo se ne može ostvariti ukoliko roditelji u trenutku podnošenja zahteva žive u inostranstvu.

Kako se donosi odluka o naknadi za treće dete?

Pravo na naknadu za treće dete utvrđuje se rešenjem koje se dostavlja na adresu prebivališta koja je navedena u zahtevu. Prilikom podizanja novca sa računa banke „Poštanska štedionica“, potrebno je spremiti na uvid i ličnu kartu i primerak rešenja.

U kojim slučajevima može doći do obustave isplata naknade za treće dete?

Ukoliko se u toku isplata rata naknade utvrdi da dete nije vakcinisano u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvene zaštite Republike Srbije, prekida se isplata naknade.
Takođe, ukoliko tokom isplate korisnik prava napusti dete, obustavlja se isplata do odluke o slučaju koji donosi služba za socijalna pitanja.
Ako tokom isplate dođe do razvoda braka ili do prekida vanbračne zajednice, obustavlja se dalja isplata.
Ako nadležni organ utvdi da dete više ne stanuje na teritoriji naše zemlje, da ne pohađa pripremni predškolski program, ili da ne pohađa nastavu u školi, ukoliko je predškolskog uzrasta, obustavlja se isplata naknade.

foto: pixabay, happyyouhappyfamily.com, baby-chick.com, parentmap.com

Povezani proizvodi

Sačuvano u omiljne
Dušeci za krevetac memo-120-60
  Debljina dušeka 8 cm 6 cm SKY CELL pena 2 cm Memory pena jednostrano...
Motivišuće
Kreativno
Prilagođeno uzrastu
4.299,00 RSD
Sačuvano u omiljne
Igračke za bebe J04611gb
Zvečka za kolica Baby Pop J04611
Motivišuće
Kreativno
Prilagođeno uzrastu
2.400,00 RSD

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno