Zdravlje
27.06.2019.

Najbolja banka matičnih ćelija-Kako odabrati pravu?

Švajcarska banka matičnih ćelija (Swiss Stem Cells Biotech banka - SSCB) osnovana je 2005. godine u okviru „Cardiocentro Ticino u Luganu“, visokospecijalizovane bolnice usmerene na primenu matičnih ćelija u lečenju infarkta miokarda, gde je sprovedena prva transplantacija autolognih matičnih ćelija u Švajcarskoj 2004. godine. Nakon toga SSCB postaje deo Švajcarskog instituta za regenerativnu medicinu (SIRM), najsavremenijeg instituta za biomedicinska istraživanja. Švajcarska banka matičnih ćelija je jedna od sedam privatnih banaka koje poseduju FACT NetCord sertifikat.

Ovaj sertifikat definiše standarde za visokokvalitetnu medicinsku i laboratorijsku praksu u vezi sa ćelijskom terapijom. Osnovali su ga Međunarodno udruženje za ćelijsku terapiju i Američko udruženje za transplantaciju krvi i koštane srži u cilju standardizovanja, akreditovanja i kontrole kvaliteta i procedura u oblasti ćelijske terapije i regenerativne  medicine. Osnovni cilj FACT-a je definisanje internacionalnih standarda i kontrola svih faza i procesa, od trenutka prikupljanja matičnih ćelija, pa sve do momenta transplantacije/lečenja.


  • Daje sigurnost da je uzorak sačuvan u skladu sa najvišim standardima
  • Daje jasne podatke o kvalitetu i karakteristikama uzorka, bez mogućnosti „iznenađenja“ (gubitak broja matičnih ćelija) u trenutku potrebe za lečenjem
  • Garantuje upotrebnu/terapijsku vrednost sačuvanog uzorka (ne čuvaju se uzorci koji nisu „dovoljno dobri“ za lečenje)
  • Pruža mogućnost lečenja u prestižnim svetskim klinikama
  • Prestižni svetski transplantacioni centri imaju više poverenja u uzorke iz FACT akreditovanih banaka i oslanjaju se na FACT standarde u trenutku potrebe za lečenje
  • FACT akreditacija je jedan od parametara po kome se rangiraju najbolje medicinske ustanove u svetu
  • FACT je lider u međunarodnim standardima za ćelijsku terapiju
  • Mnoga zdravstvena osiguranja i klinike širom sveta vide NetCord Fact akreditaciju kao najprestižniji kriterijum kvaliteta
  • FACT akreditacija postaje obavezna u slučaju finansijske naknade lečenja pacijenata matičnim ćelijama od strane osiguranja ili države
U svetu je do sada oslobođeno oko 35.000 uzoraka matičnih ćelija iz svih banaka, dominantno javnih, a od toga je iz FACT NetCord akreditovanih banaka oslobođeno više od 10.000 uzoraka za potrebe lečenja.

Ako želite da saznate nešto više o Švajcarskoj banci matičnih ćelija, dodatne informacije potražite OVDE.
Promo tekst
Foto:

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno