Upoznajte
28.06.2013.

Doktorka koja leči znanjem i osmehom

Doktorka koja leči znanjem i osmehom


Bez ljubavi nema života i zato poklanjajmo i primajmo ljubav, pomažimo i praštajmo jedni drugima.
prof. dr Vesna Dimitrijević Srećković


Pacijenti je poštuju i vole. Pišu joj pesme, šalju čestitke. Doktorki Vesni Dimitrijević Srećković pristaje beli mantil i titula koju nosi. O njenim uspesima svedoče brojna priznanja, a najveća su ona koja svakodnevno stižu od ljudi koje leči. Ona joj daju snagu da svaki dan počne s osmehom na licu.

U vreme sveopšteg sunovrata, dr Vesna se trudi da sačuva dostojanstvo humane profesije koju je izabrala i kojoj je posvetila svoj život. Pesma koju je nedavno dobila od pacijentkinje koju leči najbolje govori o tome zašto je dr Vesna Dimitrijević Srećković izuzetna ličnost. Pesma se zove jednostavno – „Vesni“.
- Umivaš me milošću umilna sestro moja. Umivaš me ljubavlju što Gospod naš te darova. Neka putevi tvoji radošću zbore. Molim Preblagu, Presvetu Majku našu da zaštitnica nam uvek bude.

Impresivna biografija

Na Medicinski fakultet u Beogradu dr Vesna se upisuje 1979. godine a diplomira u roku 1985. Od 1986. do 1988. godine volontira na bivšoj Internoj A klinici, na endokrinološkom odeljenju. U Institutu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije zaposlena je od 1988. godine. Specijalizaciju iz interne medicine završava 1994. godine a subspecijalizaciju iz endokrinologije 2009. U zvanje asistenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabrana je 1996. za predmet interna medicina (endokrinologija) a u zvanje vanrednog profesora 2010.
Šef je Jedinice za poremećaje ishrane i prevenciju tipa 2 dijabetesa Centra za terapiju ishranom, posebne oblike terapije i neuropatiju u dijabetesu na Institutu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma od 2003. godine. Od maja 2010. godine šef je Kabineta za poremećaje ishrane i prevenciju metaboličkih poremećaja na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma u Beogradu.
Poseban doprinos dr Vesna daje u stvaranju i primeni doktrinarnih stavova u oblasti ishrane, posebno u gojaznosti, metaboličkom sindromu, dijabetes melitusu, njegovim komplikacijama i aterosklerozi. Autor je individualno podešenih mediteranskih jelovnika bogatih složenim ugljenim hidratima, dijetnim vlaknima i mononezasićenim masnim kiselinama,  različitog kalorijskog unosa koje su odobrene od Republičke stručne komisije za šećernu bolest i promovisane na  IV srpskom kongresu o šećernoj bolesti l998. godine. Takođe, među prvima u našoj sredini u okviru doktorske teze radila je na markerima mikroangiopatskih i makroangiopatskih komplikacija, naročito aktivnosti N-acetil-beta-glukozaminidaze (NAG-a) u urinu i serumu.
Značajne rezultate postigla je u prevenciji tipa 2 dijabetes melitusa i rezultate istraživanja izlagala na brojnim kongresima u svetu. Bila je uključena u međunarodni IMAGE projekt prevencije dijabetesa tip 2 gde je dala značajan doprinos svojim iskustvom i rezultatima u pravljenju evropskog vodiča za prevenciju dijabetesa za 2009 godinu. Bila je i član Evropskog DE PLANA prevencije dijabetesa.

Hipokratova nagrada

Sada je član PREDICE projecta „ Rana prevencija komplikacija dijabetesa u Evropi”, o uticaju hiperglikemije na mikro i makrovaskularne komplikacije. Član je projekta Ministarstva nauke i tehnologije republike Srbije „Interaktivna uloga dislipidemije, oksidativnog stresa i inflamacije u aterosklerozi i drugim bolestima: genetički i biohemijski markeri”.
Poslednjih godina dr Vesna proučava metabolički sindrom dece, omladine i mladih, a definisala je i nov termin premetaboličkog sindroma. Pokazala je da premetabolički sindrom karakteriše hiperinsulinizam, insulinska rezistencija, povišeni faktori zapaljena i tromboze i smanjena antioksidantna zaštita. Rad »Povišen C reaktivni protein i smanjen totalni antioksidantni status kod dece i omladine sa metaboličkim sindromom» nagradjen je 2007. u Istambulu Hipokratovom  nagradom kao najbolji na Mediteranskom kongresu za proučavanje dijabetesa. Zaštitila je u Saveznom zavodu za Intelektualnu svojinu patent pod nazivom “Dijetetski preparat na bazi prirodnih sirovina za regulisanje i smanjenje telesne težine”.

Kuva, peva, uživa u životu
U privatnom životu dr Vesna je požrtvovana supruga i majka šesnaestogodišnjeg sina. Uživa u kulinarstvu i principe zdrave, mediteranske ishrane neguje u svojoj porodici. Nešto čega se uvek rado seća su porodična putovanja. Za sebe kaže da je istraživač u nauci ali i u životu. Voli prirodu, posebno planinarenje gde istražuje lekovito bilje i pečurke. Opuštaju je pravljenje ikebane, pesma i igra. Njen životni moto je ljubav.
- Bez ljubavi nema života i zato poklanjajmo i primajmo ljubav, pomažimo i praštajmo jedni drugima – kaže prof. dr Vesna Dimitrijević Srećković.
Dečji sajt

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno