Aktuelno
26.03.2014.

Ako štediš - više vrediš

Savez učitelja Republike Srbije i Kompanija Dunav osiguranje , u saradnji sa ENCObook-om objavljivili su komplet literature za učenike, nastavnike i roditelje u okviru projekta "Odgovorno življenje", s ciljem finansijskog opismenjavanja dece.
Finansijska pismenost je kao kategorija ušla u Zakon o obrazovanju i vaspitanju 2013.godine s ciljem da deca, u toku osnovnog obrazovanja moraju steći i znanja iz oblasti finansija kako bi, pre svega, bili odgovorni prema sebi, a zatim i prema društvu u kome žive.
Finansijska pismenost kroz PISA testiranje
Testiranje finansijske pismenosti nema dugu tradiciju, ali internacionalno testiranje iz ove oblasti sprovedeno 2012.godine na kojima je učestvovalo 65 zemalja pokazuje da su mnoge od njih u okviru svog obrazovnog sistema sprovele nacionalne strategije. Na ovaj način im se Srbija pridružuje.
Preko 17.000 prosvetnih radnika Srbije pohađalo je radionice i tribine saznavši o emocionalnoj i finansijskoj pismenosti. U planu je njihova dvodnevna obuka  kako bi u okviru različitih radionica sa decom mogli na zanimljiv način da decu zainteresuju za ovu oblast potrebnu za svakodnevne životne aktivnosti.
Samo didaktičko sredstvo za proveru znanja odradjeno je u vidu kviz pitanja kroz izdanje "Putovanje kroz znanje". Naime, deca će biti u prilici da odaberu jedan od tri ponuđena odgovora. Jedan je zanimljiv ili smešan, kako bi im držao pažnju, drugi je tačan i treći sličan tačnom odgovoru, a sve s ciljem da detetu znanje bude trajnije. Na poleđini je uvek dodatno pojašnjenje tačnog odgovora kako bi deca stekla jasnu sliku onoga o čemu uče. Cilj je da deca nauče kako da zarade novac, saznaju šta im isti omogućuje, kako mogu da štede, ali isto tako da se  najvrednije stvari u životu, poput zdravlja, ljubavi, prijateljstva ne mogu kupiti novcem.
Literatura je namenjena deci starijoj od sedam godina.

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno