Aktuelno
15.08.2020.

Sada se vade pasoši za decu, nigde nema gužvi i redova

Zbog zatvorenih granica i otkazanih letovanja, zaboravili smo da i deca treba da imaju pasoše. Možda još dugo nećemo nigde putovati, ali to ne znači da treba da čekamo poslednji momenat za vađenje putne isprave. Naprotiv! Sada se vade pasoši za decu, gužvi i redova skoro da nema nigde. A da ne biste rizikovali, zakažite termin preko e-uprave, popunite uplatnice, skockajte dete za slikanje i završite ovaj važan posao bez po muke.

Po Zakonu o putnim ispravama, ne postoji mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja, kao u naše vreme, pa danas svako dete treba da ima svoj pasoš. Ovaj dokument, kada je reč o maloletnicima, ima ograničen rok važenja. Deci mlađoj od 3 godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 3 godine; deci od 3 do 14 godina života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 5 godina, a deci starijoj od 14 godina života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina. Otisci prstiju i potpis se ne uzimaju prilikom podnošenja zahteva od deteta, do navršene dvanaeste godine života.
Zahtev za izdavanje pasoša za maloletno lice podnosi jedan od roditelјa uz pisanu i propisno overenu saglasnost drugog roditelјa, odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelј. Pisana saglasnost se može dati i izjavom na zapisnik.

Tom prilikom potrebno je priložiti:

  • Važeću ličnu kartu ili, ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, drugu ispravu iz koje se može pouzdano utvrditi identitet podnosioca zahteva;
  • Pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni;
  • Dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje pasoša;
  • Nije obavezno, ali se po želji građana može priložiti i fotografija veličine 50Х50mm ("en face", na jednobojnoj sivoj pozadini);
  • Za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka (u pisanoj formi).

Nadležni organ po službenoj dužnosti, uz saglasnost roditelja, pribavlja podatke iz sledećih dokumenata:

  • Uverenja o državljanstvu Republike Srbije;
  • Izvoda iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih, izvod iz matične knjige umrlih.

Roditelji, odnosno staratelji mogu i sami da pribave, odnosno da stave na uvid navedena dokumenta ukoliko im ne odgovara pribavljanje podataka po službenoj dužnosti. Podaci će se pribavljati po službenoj dužnosti samo ukoliko se isti nalaze u evidencijama Republike Srbije, odnosno ukoliko su građani upisani u matične knjige rođenih i evidencije državljana Republike Srbije, a koje vode nadležni organi Republike Srbije.

Putna isprava će se izdati i bez saglasnosti drugog roditelja, u sledećim slučajevima:

  • Ako zahtev podnese jedan od roditelјa, a uz zahtev priloži i potvrdu nadležnog organa da je izdavanje pasoša u interesu deteta;
  • Ako zahtev podnese roditelј kome je odlukom nadležnog organa za pitanje staratelјstva dodelјeno staratelјstvo nad maloletnim licem ili je dozvolјeno izdavanje putne isprave, osim kada je istom odlukom izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo uslovlјeno saglasnošću oba roditelјa;
  • Ako postoji pravna i fizička sprečenost jednog od roditelјa da vrši roditelјsko pravo.

Ukoliko su roditelji maloletnog lica razvedeni, zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj kome je presudom o razvodu braka dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava, uz prilaganje pravnosnažne presude o razvodu braka.
Ako je presudom o razvodu braka odlučeno da roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, u slučaju da je jedan od roditelja, koji zajednički vrše roditeljsko pravo, sprečen da lično prisustvuje podnošenju zahteva za izdavanje pasoša detetu, zahtev podnosi jedan od roditelja, uz pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja.

Policijska uprava, odnosno Policijska stanica u kojoj je podnet zahtev za izdavanje putne isprave dužna je da reši zahtev u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Ukoliko je zahtev za izdavanje putne isprave podnet u diplomatsko-konzularnom predstavništvu rok za rešavanja zahteva je 60 dana od dana podnošenja zahteva. U izuzetno hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ je dužan da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva.
Izvor: mup.gov.rs
Foto: stennertravel.com, travelaccessproject.org

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno