Deca
16.08.2021.

Zašto su socijalne veštine bitnije od koeficijenta inteligencije

Socijalne veštine u koje spada prilagođavanje izazovima i zahtevima koje nam donosi svakodnevica, kao i komunikacija, uče se od najranijeg detinjstva. U tome presudnu ulogu imaju roditelji, kasnije i vrtić i škola, a svi zajedno treba da nauče dete najvažnijim stvarima. 

Deljenje: Dete treba da zna da deli igračke, prostor, hranu i pažnju osoba koje ga okružuju. Oko druge godine života ono uglavnom deli samo ono što ga u tom trenutku ne interesuje - igračku koja mu više nije zanimljiva ili slatkiše koje ne želi. Kasnije, kako rastu, sve teže dele i često postaju posesivni naročito oko stvari koje su im posebno važne. Tek nakon četvrte godine deca mogu da razumeju ideju deljenja, ali ni tada ne smete pred drugima da ga terate da deli ili ustupa svoje stvari. Imajte strpljenja i učite ga kako deljenje treba da usreći i onog koji daje. 

Slušanje: Da bi dete uistinu čulo ono što želite da mu kažete, neophodno je od malena ga učiti da bude pažljivi slušalac. To možete postići kroz čitanja pričica i pitanja o čemu se u priči radi. Tako će naučiti da prati ono što se govori, što će mu biti višestruko korisno u školi i kasnije. 

Saradnja sa drugima: Ova veština najbolje se uči kada dete već krene u vrtić i upućeno je na drugu decu sa kojom deli uloge u toku igre. U kući ih ovoj veštini možete učiti kroz pomaganje oko kućnih poslova koje ćete im dodeljivati u skladu sa uzrastom, sposobnostima i interesovanjima. 

Poštovanje ličnog prostora: Za malu decu veoma je teško da shvate ovo pravilo što je i prirodno, ali počnite tako što ćete ga učiti da kuca na vrata sobe ili kupatila pre nego što uđe. 

Praćenje uputstava: Da bi dete zaista ispunilo ono to tražite od njega, ne obračajte mu se kroz pitanja tipa "Možeš li, molim te, da sakupiš svoje igračke", već budite direktni i jasni. Uvek ga usmeravajte na samo jedan zadatak. 

Pravila lepog ponašanja: Od kada počne da govori, dete treba učiti i četiri čarobne reči - molim, izvoli, hvala i izvini. Vežbajte zajedno sa njim prilikom susreta sa komšijama u liftu, sa drugarima u vrtiću, prilikom ulaska u prodavnicu... Ali nemojte zaboraviti da i u razgovoru sa njim kada mu se obraćate i sami koristite te reči.
foto:  victoria-regen-pixabay

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno