Roditeljstvo
21.06.2015.

Kako vaspitati decu bez nasilja?

Puno razgovora i svesnog odvajanja vremena za dete su dva stuba vaspitanja bez nasilja

Kako vaspitati decu bez upotrebe nasilja? Bečka socijalna radnica Petra Mandl iz Gradske službe za omladinu i porodicu objašnjava da se vaspitanje bez nasilja ne može izjednačiti sa antiautoritativnim vaspitanjem.

U prvim godinama života deci je potrebna podrška roditelja da bi razvili stabilni osećaj sopstvene vrednosti i postali samostalni.

Granice treba da daju orijentir, zadršku i sigurnost da bi deca imala okvir u kojem mogu zaštićeno i sigurno da se kreću. On bi trebalo da bude jasan, pregledan, održiv i proverljiv.

Važno je da se detetu pruži pohvala, priznanje i podsticaj koji su mu potrebni za razvoj.

Na neželjeno ponašanje deteta mora odmah da usledi reakcija. Posledice treba da se objasne i da budu razumljive.

Jasni dogovori pomažu detetu da se snađu u svetu i da se dobro slaže sa drugim ljudima. Očekivanja koja imate prema detetu morate kratko i razgovetno da formulišete.

Kao roditelji obratite pažnju na privatnost vašeg deteta i posvetite mu vreme i pažnju tako što ćete se svesno okrenuti njemu.
Potrebno je da stalno preispitujete pravila i granice i iznova ih postavljate u skladu sa određenim razvojnim procesom i potrebama deteta.

Glavni preduslov za razvoj ka samostalnosti je dobar emotivni odnos između deteta i roditelja.

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno