Bioskop
22.09.2022.

Bioskopski repertoar od 22. septembra do 28. septembra

Cineplexx BEO Shopping Center
 

ČETVRTAK 22. SEPTEMBAR 
Ala je lep ovaj svet – 15:30, 17:00, 19:00, 21:10
Ne brini draga – 16:30, 20:30, 21:30
Put oko sveta za 80 dana – 15:45, 17:30
After – Posle srećnog kraja - 19:10
Ajkula ljudožder – 21:45
Avatar – 15:00 3D, 18:15 3D, 20:15, 21:20 3D
Brzina metka Dolby Atmos – 21:50
Kašej: Kradljivac nevesti – 16:00
Liga superljubimaca – 16:15
Malci 2 - Gruov početak – 15:15, 17:15 3D
Pad – 20:40
Pozivnica za pakao – 18:25
Sveta Petka: Krst u pustinji – 17:45, 19:15
Top Gan – Maverik – 18:00

PETAK 23. SEPTEMBAR / PONEDELJAK 26. SEPTEMBAR / UTORAK 27. SEPTEMBAR 
Ala je lep ovaj svet – 15:30, 17:00, 19:00, 21:10
Ne brini draga – 16:30, 19:20, 21:20
Put oko sveta za 80 dana – 15:45, 17:30
After – Posle srećnog kraja - 19:10
Ajkula ljudožder – 21:40
Avatar – 15:00 3D, 18:15 3D, 20:15, 21:20 3D
Brzina metka Dolby Atmos – 21:50
Kašej: Kradljivac nevesti – 16:00
Liga superljubimaca – 16:15
Malci 2 - Gruov početak – 15:15, 17:15 3D
Pad – 19:30
Pozivnica za pakao – 18:30
Sveta Petka: Krst u pustinji – 18:00, 20:40
Top Gan – Maverik – 17:45

SUBOTA 24. SEPTEMBAR / NEDELJA 25. SEPTEMBAR
Ala je lep ovaj svet – 15:30, 17:00, 19:00, 21:10
Ne brini draga – 16:30, 19:20, 21:20
Put oko sveta za 80 dana – 11:40, 13:45, 14:45, 15:45, 17:30
Finikove avanture – 14:00
100% Vuk - 12:40, 15:00
After – Posle srećnog kraja - 19:10
Ajkula ljudožder – 21:40
Avatar – 12:00, 15:10 3D, 18:15 3D, 20:15, 21:20 3D
Brzina metka Dolby Atmos – 21:50
Kašej: Kradljivac nevesti – 12:15, 16:00
Liga superljubimaca – 11:00, 13:15, 16:15
Malci 2 - Gruov početak – 11:20 3D, 13:30 3D, 15:20, 17:20 3D
Pad – 19:30
Pozivnica za pakao – 18:40
Sveta Petka: Krst u pustinji – 13:00, 18:00, 20:45
Top Gan – Maverik – 17:45

SREDA 28. SEPTEMBAR
Ala je lep ovaj svet – 15:30, 17:00, 19:00, 21:10
Ne brini draga – 16:30, 19:20, 21:50
Put oko sveta za 80 dana – 15:45, 17:30
Karta za raj – 20:00
After – Posle srećnog kraja - 19:10
Avatar – 16:45 3D, 19:45, 21:20 3D
Brzina metka Dolby Atmos – 22:10
Kašej: Kradljivac nevesti – 16:00
Liga superljubimaca – 16:15
Malci 2 - Gruov početak – 15:15, 17:15 3D
Pad – 20:15 
Pozivnica za pakao – 18:30
Sveta Petka: Krst u pustinji – 18:00, 20:40
Top Gan – Maverik – 17:45

Cineplexx BIG Beograd

ČETVRTAK 22. SEPTEMBAR 
Ala je lep ovaj svet – 16:45, 18:30, 20:30
Ne brini draga – 16:00, 19:00, 20:45
Put oko sveta za 80 dana – 16:15, 18:10
Avatar – 17:00 3D, 18:45, 20:15 3D
Brzina metka – 20:00
Liga superljubimaca – 15:45
Malci 2 - Gruov početak – 16:30 3D
Sveta Petka: Krst u pustinji – 18:00

PETAK 23. SEPTEMBAR / PONEDELJAK 26. SEPTEMBAR / UTORAK 27. SEPTEMBAR 
Ala je lep ovaj svet – 16:40, 18:45, 20:30
Ne brini draga – 16:00, 18:20, 20:45
Put oko sveta za 80 dana – 16:15, 18:10
Avatar – 17:00 3D, 18:30, 20:15 3D
Brzina metka – 20:00
Liga superljubimaca – 15:45
Malci 2 - Gruov početak – 16:30 3D
Pad – 21:00
Sveta Petka: Krst u pustinji – 18:00

SUBOTA 24. SEPTEMBAR / NEDELJA 25. SEPTEMBAR
Ala je lep ovaj svet – 16:40, 18:45, 20:30
Ne brini draga – 16:00, 18:20, 20:45
Put oko sveta za 80 dana – 11:00, 12:45, 14:30, 16:15, 18:10
Finikove avanture – 13:15
100% Vuk - 12:00, 13:45
Avatar – 14:00, 17:00 3D, 18:30, 20:15 3D
Brzina metka – 20:00
Kašej: Kradljivac nevesti - 11:40, 15:00
Liga superljubimaca – 11:20, 13:30, 15:45
Malci 2 - Gruov početak – 12:20 3D, 14:15, 16:30 3D
Pad – 21:00
Sveta Petka: Krst u pustinji – 18:00

SREDA 28. SEPTEMBAR
Ala je lep ovaj svet – 16:00, 17:45, 20:30 
Ne brini draga – 16:20, 18:20, 20:45
Put oko sveta za 80 dana – 16:10, 18:00 
Karta za raj – 20:00
Avatar – 17:00 3D, 18:45, 20:15 3D
Brzina metka – 19:45
Liga superljubimaca – 15:45
Sveta Petka: Krst u pustinji – 18:00

Cineplexx Galerija Belgrade
 

ČETVRTAK 22. SEPTEMBAR 
Ala je lep ovaj svet – 16:30, 18:00, 19:20, 22:00
Ne brini draga – 16:45, 20:30, 21:30
Put oko sveta za 80 dana – 16:00, 17:45
Avatar – 17:00, 18:15 IMAX 3D, 20:15, 21:20 IMAX 3D
Brzina metka – 19:30
Pad – 21:10
Pozivnica za pakao – 16:15
Sveta Petka: Krst u pustinji – 18:45
Tamo gde rakovi pevaju – 17:30
Top Gan – Maverik – 19:00
Tor: Ljubav i grom – 20:00

PETAK 23. SEPTEMBAR / PONEDELJAK 26. SEPTEMBAR / UTORAK 27. SEPTEMBAR 
Ala je lep ovaj svet – 16:30, 18:00, 19:20, 22:00
Ne brini draga – 16:45, 20:30, 21:30
Put oko sveta za 80 dana – 16:00, 17:45
Avatar – 17:00, 18:15 IMAX 3D, 20:15, 21:30 IMAX 3D
Brzina metka – 19:30
Pad – 21:10
Pozivnica za pakao – 16:15
Sveta Petka: Krst u pustinji – 18:45
Tamo gde rakovi pevaju – 17:30
Top Gan – Maverik – 19:00
Tor: Ljubav i grom – 20:00

SUBOTA 24. SEPTEMBAR / NEDELJA 25. SEPTEMBAR
Ala je lep ovaj svet – 15:45, 18:00, 19:20, 22:00
Ne brini draga – 14:15, 16:45, 20:30, 21:30
Put oko sveta za 80 dana – 12:30, 14:15, 16:00, 17:45
Finikove avanture – 15:30
100% Vuk - 13:15
Avatar – 12:00 IMAX 3D, 13:45, 15:15 IMAX 3D, 17:10, 18:20 IMAX 3D, 20:15, 21:30 IMAX 3D
Brzina metka – 19:30
Liga superljubimaca - 14:00, 16:30
Malci 2 - Gruov početak – 13:30
Pad – 21:10
Pozivnica za pakao – 16:15
Sveta Petka: Krst u pustinji – 18:45
Tamo gde rakovi pevaju – 17:30
Top Gan – Maverik – 19:00
Tor: Ljubav i grom – 20:00

SREDA 28. SEPTEMBAR
Ala je lep ovaj svet – 16:30, 18:00, 19:20, 22:00
Ne brini draga – 16:45, 20:30, 21:30
Put oko sveta za 80 dana – 16:00, 17:45
Karta za raj – 20:00
Avatar – 17:00, 18:15 IMAX 3D, 20:15, 21:30 IMAX 3D
Brzina metka – 19:30
Pad – 21:10
Pozivnica za pakao – 16:15
Sveta Petka: Krst u pustinji – 18:45
Tamo gde rakovi pevaju – 17:30
Top Gan – Maverik – 19:00
Tor: Ljubav i grom – 20:00

Cineplexx UŠĆE Shopping Center
 

 ČETVRTAK 22. SEPTEMBAR 
Ala je lep ovaj svet – 16:45, 19:00, 20:10, 21:30
Ne brini draga – 16:00, 18:00, 20:00, 22:15
Put oko sveta za 80 dana – 15:30, 16:30, 18:20
After – Posle srećnog kraja – 19:15
Ajkula ljudožder – 21:20
Avatar – 16:15, 18:40 3D, 20:30, 21:45 3D
Brzina metka – 17:45, 21:00
Leto kada sam naučila da letim – 16:20
Liga superljubimaca – 17:00
Malci 2 - Gruov početak - 15:45 3D 
Pad – 19:45, 22:10
Pozivnica za pakao – 17:30
Sveta Petka: Krst u pustinji – 18:10, 20:40 
Top Gan – Maverik – 20:50
Tor: Ljubav i grom – 18:30

PETAK 23. SEPTEMBAR / PONEDELJAK 26. SEPTEMBAR / UTORAK 27. SEPTEMBAR 
Ala je lep ovaj svet – 16:30, 19:00, 20:15, 21:30 
Ne brini draga – 16:00, 17:45, 19:30, 22:00 
Put oko sveta za 80 dana – 15:30, 16:45, 18:30
After – Posle srećnog kraja – 19:15
Ajkula ljudožder – 21:20
Avatar – 16:15, 18:40 3D, 20:30, 21:45 3D
Brzina metka – 18:00, 21:00 
Leto kada sam naučila da letim – 16:20
Liga superljubimaca – 17:00
Malci 2 - Gruov početak - 15:45 3D 
Pad – 19:45, 22:10
Pozivnica za pakao – 17:30
Sveta Petka: Krst u pustinji – 18:10, 20:40 
Top Gan – Maverik – 20:50
Tor: Ljubav i grom – 18:20

SUBOTA 24. SEPTEMBAR / NEDELJA 25. SEPTEMBAR
Ala je lep ovaj svet – 16:30, 19:00, 20:15, 21:30 
Ne brini draga – 16:00, 17:45, 19:30, 22:00 
Put oko sveta za 80 dana – 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 18:30
Finikove avanture – 14:15
100% Vuk – 15:30
After – Posle srećnog kraja – 19:15
Ajkula ljudožder – 21:20
Avatar – 13:00 3D, 16:15, 18:40 3D, 20:30, 21:45 3D
Brzina metka – 18:00, 21:00 
Kašej: Kradljivac nevesti – 13:30
Leto kada sam naučila da letim – 16:20
Liga superljubimaca – 14:30, 17:00
Malci 2 - Gruov početak - 14:00, 16:00 3D
Pad – 19:45, 22:10
Pozivnica za pakao – 17:30
Sveta Petka: Krst u pustinji – 15:15, 18:10, 20:40 
Top Gan – Maverik – 20:50
Tor: Ljubav i grom – 18:20

SREDA 28. SEPTEMBAR
Ala je lep ovaj svet – 16:30, 19:00, 20:15, 21:30 
Ne brini draga – 16:00, 17:45, 19:30, 22:00 
Put oko sveta za 80 dana – 15:30, 16:45, 18:30
Karta za raj – 20:00
After – Posle srećnog kraja – 19:15
Ajkula ljudožder – 21:20
Avatar – 16:15, 18:40 3D, 20:30, 21:45 3D
Brzina metka – 18:00, 21:00 
Leto kada sam naučila da letim – 16:20
Liga superljubimaca – 17:00
Malci 2 - Gruov početak - 15:45 3D 
Pad – 19:45, 22:10
Pozivnica za pakao – 17:30
Sveta Petka: Krst u pustinji – 18:10, 20:40 
Top Gan – Maverik – 20:50
Tor: Ljubav i grom – 18:20
 

Cineplexx 4D Delta City 
 

ČETVRTAK 22. SEPTEMBAR 
Ala je lep ovaj svet – 15:45, 19:30, 21:45 
Ne brini draga – 16:10, 19:00, 21:30 
Put oko sveta za 80 dana – 15:00, 16:00, 17:45 
Avatar – 17:15 MX4D 3D, 18:15, 20:15 MX4D 3D, 21:20 3D
Liga superljubimaca – 15:15 MX4D, 17:30, 18:30 
Malci 2 - Gruov početak – 15:30, 16:45 3D
Pad – 20:45
Sveta Petka: Krst u pustinji – 19:45

PETAK 23. SEPTEMBAR / PONEDELJAK 26. SEPTEMBAR / UTORAK 27. SEPTEMBAR 
Ala je lep ovaj svet – 15:45, 19:30, 21:45 
Ne brini draga – 16:10, 18:40, 21:00 
Put oko sveta za 80 dana – 15:00, 16:00, 17:45 
Avatar – 17:15 MX4D 3D, 18:15, 20:15 MX4D 3D, 21:20 3D
Liga superljubimaca – 15:15 MX4D, 17:30, 18:30 
Malci 2 - Gruov početak – 15:30, 16:45 3D
Pad – 20:45
Sveta Petka: Krst u pustinji – 19:45

SUBOTA 24. SEPTEMBAR / NEDELJA 25. SEPTEMBAR
Ala je lep ovaj svet – 15:45, 19:30, 21:45 
Ne brini draga – 16:10, 18:40, 21:00 
Put oko sveta za 80 dana – 11:15, 12:30, 14:15, 16:00, 17:45 
Finikove avanture – 11:00, 13:30 
100% Vuk – 14:40
Avatar – 12:00 MX4D 3D, 17:15 MX4D 3D, 18:15, 20:15 MX4D 3D, 21:20 3D
Kašej: Kradljivac nevesti – 12:15, 13:45
Liga superljubimaca – 14:00, 15:15 MX4D, 17:30, 18:30 
Malci 2 - Gruov početak – 11:30, 12:45 3D, 15:30, 16:45 3D
Pad – 20:45
Sveta Petka: Krst u pustinji – 19:45

SREDA 28. SEPTEMBAR
Ala je lep ovaj svet – 15:45, 18:30, 20:45 
Ne brini draga – 16:10, 18:40, 21:00 
Put oko sveta za 80 dana – 15:00, 16:00, 17:45 
Karta za raj – 20:00
Avatar – 17:15 MX4D 3D, 18:15, 20:15 MX4D 3D, 21:20 3D
Liga superljubimaca – 15:15 MX4D, 17:30
Malci 2 - Gruov početak – 15:30, 16:45 3D
Sveta Petka: Krst u pustinji – 19:45
 

Cineplexx BIG Kragujevac
 

ČETVRTAK 22. SEPTEMBAR 
Ala je lep ovaj svet – 16:30, 19:00, 21:20
Ne brini draga – 17:30, 20:00, 21:40
Put oko sveta za 80 dana – 15:45, 16:45
Avatar – 17:15 3D, 18:30, 20:30 3D
Liga superljubimaca – 16:00
Pad – 20:45 
Sveta Petka: Krst u pustinji – 18:15 

PETAK 23. SEPTEMBAR / PONEDELJAK 26. SEPTEMBAR / UTORAK 27. SEPTEMBAR 
Ala je lep ovaj svet – 16:30, 19:00, 21:20
Ne brini draga – 16:15, 18:45, 21:10
Put oko sveta za 80 dana – 15:30, 16:45
Avatar – 17:15 3D, 18:30, 20:30 3D
Brzina metka – 21:40
Liga superljubimaca – 16:00
Pad – 20:45 
Sveta Petka: Krst u pustinji – 18:15 

SUBOTA 24. SEPTEMBAR 
Ala je lep ovaj svet – 15:30, 17:45, 20:00, 21:40
Ne brini draga – 16:15, 18:45, 21:10
Put oko sveta za 80 dana – 12:00, 13:00, 14:45, 16:30
Finikove avanture – 12:45 
Avatar – 13:45, 17:00 3D, 18:30, 20:30 3D
Liga superljubimaca – 13:30, 16:00 
Malci 2 – Gruov početak – 12:15 3D, 14:15 3D
Pad – 20:45
Sveta Petka: Krst u pustinji –  18:15

NEDELJA 25. SEPTEMBAR
Ala je lep ovaj svet – 14:30, 16:45, 19:00, 21:20
Ne brini draga – 16:15, 18:45, 21:10
Put oko sveta za 80 dana – 12:00, 13:00, 14:45, 16:30
Finikove avanture – 12:30
Avatar – 13:45, 17:00 3D, 18:30, 20:30 3D
Brzina metka – 21:40 
Liga superljubimaca – 13:30, 16:00 
Malci 2 – Gruov početak – 12:15 3D, 14:15 3D
Pad – 20:45
Sveta Petka: Krst u pustinji –  18:15

SREDA 28. SEPTEMBAR
Ala je lep ovaj svet – 16:30, 18:45, 21:20
Ne brini draga – 16:00, 18:30, 21:00
Put oko sveta za 80 dana – 16:15, 17:30
Karta za raj – 20:00
Avatar – 16:45 3D, 18:00, 21:10 3D
Sveta Petka: Krst u pustinji – 19:30 
 

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno