Bioskop
11.08.2022.

Bioskopski repertoar od 11. do 17. avgusta

Cineplexx BEO Shopping Center
 

ČETVRTAK 11. AVGUST / PETAK 12. AVGUST / PONEDELJAK 15. AVGUST / UTORAK 16. AVGUST / SREDA 17. AVGUST 
100% vuk – 15:00, 17:00
Mesto usijanja – 19:30, 21:45
Brzina metka – 15:15, 17:40 Atmos, 20:15 Atmos, 21:30
Autoput spasa – 16:20
Crni telefon – 18:40
Elvis – 20:45
Liga superljubimaca - 15:10, 17:20
Malci 2 – Gruov početak - 16:00, 17:50, 19:45 Titl
Siroče – Prvo ubistvo – 19:00
Top Gan – Maverik – 21:15
Tor: Ljubav i grom - 16:10 Dolby Atmos 3D, 18:30, 21:00 Dolby Atmos 3D

SUBOTA 13. AVGUST / NEDELJA 14. AVGUST 
100% vuk – 13:00, 14:00, 15:00, 17:00
Mesto usijanja – 19:30, 21:45
Brzina metka – 15:15, 17:40 Atmos, 20:15 Atmos, 21:30
Autoput spasa – 16:20
Crni telefon – 18:40
Elvis – 20:45
Liga superljubimaca – 12:45, 14:10, 15:10, 17:20
Malci 2 – Gruov početak – 12:20, 14:10,  16:00, 17:50, 19:45 Titl
Siroče – Prvo ubistvo – 19:00
Top Gan – Maverik – 21:15
Tor: Ljubav i grom - 16:10 Dolby Atmos 3D, 18:30, 21:00 Dolby Atmos 3D

Cineplexx Galerija Belgrade
 

ČETVRTAK 11. AVGUST / PETAK 12. AVGUST / PONEDELJAK 15. AVGUST / UTORAK 16. AVGUST / SREDA 17. AVGUST 
Latinska Amerika – 18:50
100% VUK – 15:45, 16:40, 17:45
Mesto usijanja – 18:40, 20:50
Brzina metka – 16:00 IMAX 2D 18:30 IMAX 2D, 20:00 Dolby Atmos, 21:00 IMAX 
Crni telefon - 18:40 
Elvis Dolby Atmos - 17:00 
Liga superljubimaca - 15:15, 17:30, 19:45 Titl 
Malci 2 – Gruov početak - 16:15 3D, 18:15 3D, 20:20 Titl 
Siroče – Prvo ubistvo - 20:45  
Svet iz doba jure: Nadmoć Dolby Atmos 3D - 16:30 
Top Gan: Maverik Dolby Atmos - 20:50  
Tor: Ljubav i grom Dolby Atmos 3D -16:30,  19:00, 21:20

SUBOTA 13. AVGUST / NEDELJA 14. AVGUST 
Latinska Amerika – 18:50
100% VUK – 12:45, 13:45, 15:45, 16:40, 17:45
Mesto usijanja – 18:40, 20:50
Brzina metka – 13:30 IMAX 3D, 16:00 IMAX 2D 18:30 IMAX 2D, 20:00 Dolby Atmos, 21:00 IMAX 
Crni telefon - 18:40 
Elvis Dolby Atmos - 17:00 
Liga superljubimaca – 13:00, 15:15, 17:30, 19:45 Titl 
Malci 2 – Gruov početak – 12:30, 14:20, 16:15 3D, 18:15 3D, 20:20 Titl 
Siroče – Prvo ubistvo - 20:45  
Svet iz doba jure: Nadmoć Dolby Atmos 3D - 16:30 
Top Gan: Maverik Dolby Atmos - 20:50  
Tor: Ljubav i grom Dolby Atmos 3D -16:30,  19:00, 21:20
Autopu spasa – 16:10

Cineplexx BIG Beograd
 

ČETVRTAK 11. AVGUST / PETAK 12. AVGUST / PONEDELJAK 15. AVGUST / UTORAK 16. AVGUST / SREDA 17. AVGUST
100% Vuk – 15:15, 17:15
Mesto usijanja – 19:15, 21:15
Brzina metka - 16:00, 18:30, 20:00, 21:00 
Liga superljubimaca - 17:00, 19:15 Titl 
Malci 2 – Gruov početak - 16:10, 18:10 3D, 19:00 Titl 
Siroče – Prvo ubistvo – 16:45
Top Gan – Maverik – 20:45
Tor: Ljubav i grom - 15:40 3D, 18:10, 20:30 3D

SUBOTA 13. AVGUST / NEDELJA 14. AVGUST 
100% Vuk – 13:45, 15:15, 17:15
Mesto usijanja – 19:15, 21:15
Brzina metka – 13:30, 16:00, 18:30, 20:00, 21:00 
Liga superljubimaca – 12:45, 14:50, 17:00, 19:15 Titl 
Malci 2 – Gruov početak - 16:10, 18:10 3D, 19:00 Titl 
Siroče – Prvo ubistvo – 16:45
Top Gan – Maverik – 20:45
Tor: Ljubav i grom – 13:20, 15:40 3D, 18:10, 20:30 3D

Cineplexx UŠĆE Shopping Center
 

ČETVRTAK 11. AVGUST / PETAK 12. AVGUST / PONEDELJAK 15. AVGUST / UTORAK 16. AVGUST / SREDA 17. AVGUST 
Latinska Amerika – 19:40
100% Vuk – 15:00, 16:00, 18:00
Mesto usijanja – 20:20, 21:50
Brzina metka - 15:10, 17:40, 19:10, 20:30, 22:00 
Autoput spasa – 21:30
Crni telefon - 17:30, 21:40 
Elvis – 20:00
Leto kada sam naučila da letim – 15:40 
Liga superljubimaca - 17:00, 18:20, 19:15 titl
Loši momci – 13:15
Malci 2 – Gruov početak - 15:30, 16:20 3D, 17:20, 18:10 3D, 20:00 Titl 
Siroče – Prvo ubistvo – 21:20
Svet iz doba jure: Nadmoć - 15:50
Top Gan: Maverik – 18:45
Tor: Ljubav i grom 3D - 16:10, 18:30, 21:00 3D


SUBOTA 13. AVGUST / NEDELJA 14. AVGUST 
Latinska Amerika – 19:40
100% Vuk – 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00
Mesto usijanja – 20:20, 21:50
Brzina metka - 15:10, 17:40, 19:10, 20:30, 22:00 
Autoput spasa – 21:30
Crni telefon - 17:30, 21:40 
Elvis – 20:00
Leto kada sam naučila da letim – 15:40 
Liga superljubimaca – 12:40, 14:50, 17:00, 18:20, 19:15 titl
Loši momci – 13:15
Malci 2 – Gruov početak – 12:30 3D, 13:30, 14:20 3D, 15:30, 16:20 3D, 17:20, 18:10 3D, 20:00 Titl 
Siroče – Prvo ubistvo – 21:20
Svet iz doba jure: Nadmoć - 15:50
Top Gan: Maverik – 18:45
Tor: Ljubav i grom 3D - 16:10, 18:30, 21:00 3D

Cineplexx 4D Delta City 
 

ČETVRTAK 11. AVGUST / PETAK 12. AVGUST / PONEDELJAK 15. AVGUST / UTORAK 16. AVGUST / SREDA 17. AVGUST 
100% Vuk – 16:30, 18:30
Brzina metka - 16:15, 18:00, 20:30, 21:30 MX4D
Autoput spasa – 21:15
Elvis - 20:00
Liga superljubimaca - 15:10 MX4D 2D, 15:50, 16:50
Malci 2 – 15:00, 16:00 3D, 17:20 MX4D 3D,  17:00, 18:00 3D, 19:00 
Siroče – Prvo ubistvo – 18:45  
Top Gan – Maverik – 20:45
Tor: Ljubav i grom – 19:15 MX4D 3D, 21:00 3D 

SUBOTA 13. AVGUST / NEDELJA 14. AVGUST
100% Vuk – 12:30, 14:30, 16:30, 18:30
Brzina metka - 16:15, 18:00, 20:30, 21:30 MX4D
Autoput spasa – 21:15
Elvis - 20:00
Liga superljubimaca – 11:30, 12:45 MX4D 2D, 13:40, 15:10 MX4D 2D, 15:50, 16:50
Malci 2 – 11:00, 12:00 3D, 13:00, 14:00 3D, 15:00, 16:00 3D, 17:20 MX4D 3D,  17:00, 18:00 3D, 19:00 
Siroče – Prvo ubistvo – 18:45  
Top Gan – Maverik – 20:45
Tor: Ljubav i grom – 13:50, 19:15 MX4D 3D, 21:00 3D 

Cineplexx BIG Kragujevac
 

ČETVRTAK 11. AVGUST / PETAK 12. AVGUST / PONEDELJAK 15. AVGUST / UTORAK 16. AVGUST / SREDA 17. AVGUST 
100% VUK – 15:30, 17:30
Mesto usijanja – 19:30, 21:30
Brzina metka – 16:00, 18:30, 21:00 
Autoput spasa – 21:20 
Liga Superljubimaca - 15:00, 17:10 titl
Malci 2 – Gruov početak – 16:30 3D, 18:30 3D, 20ž:30 Titl 
Siroče – Prvo ubistvo - 19:20
Top Gan – Maverik – 16:10
Tor: Ljubav i grom – 18:20. 20:45 3D

SUBOTA 13. AVGUST / NEDELJA 14. AVGUST 
100% VUK – 13:15, 14:30, 15:30, 17:30
Mesto usijanja – 19:30, 21:30
Brzina metka – 13:30, 16:00, 18:30, 21:00 
Autoput spasa – 21:20 
Liga Superljubimaca – 12:45, 15:00, 17:10 titl
Malci 2 – Gruov početak – 12:30 3D, 16:30 3D, 18:30 3D, 20ž:30 Titl 
Siroče – Prvo ubistvo - 19:20
Top Gan – Maverik – 16:10
Tor: Ljubav i grom – 13:40, 18:20. 20:45 3D


 

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno