Uslovi prodaje

Webbuzz d.o.o (dalje u tekstu: MiniMarket) omogućava i organizuje promotivnu prodaju proizvoda / usluga kao posrednik u ime i za račun Partnera putem internet stranice www.minimarket.rs, na način da Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode/usluge, pod uslovom da MiniMarket uspe da putem javnog poziva u određenom vremenskom razdoblju prikupi najmanje ugovoreni minimalni broj kupaca za taj proizvod / uslugu.

Partner kao vlasnik proizvoda/usluge se obavezuje da će ugovoreni promotivni proizvod/uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde kvaliteta i savesnog privrednika. Obaveza MiniMarketa je da po najvišim standardima poslovanja organizuje i vodi promotivnu prodaju.

MiniMarket nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima proizvode/usluge koje promotivno nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni da bude odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda/usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korišćenja usluga koje nudi.

Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti proizvoda/usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo taj Partner. Dečjisajt ni na koji način ne može da bude odgovoran za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje promotivno prodaje.

Vlasnik i izdavalac Potvrde je određeni Partner. Kao vlasnik i izdavalac potvrde, Partner je u potpunosti odgovoran za sve povrede, bolesti, štete, potraživanja, odgovornosti i troškove korisnika tj. kupca.

Potvrde iz prethodnog stava služe kao dokaz o kupovini određenog proizvoda po uspešnom završetku promotivne prodaje i izdaju se na ime kupca ili na ime koje odredi kupac. Potvrde obavezno moraju da sadrže ime kupca ili ime koje odredi kupac, oznaku/broj Potvrde, vrstu i model proizvoda/usluge, rok u kom kupac može po uspešnom završetku promotivne prodaje da podnese zahtev za isporuku / konzumiranje proizvoda / usluge, mesto i način na koji kupac može da postavi zahtev za isporuku / konzumiranje proizvoda / usluge, a po potrebi i druge podatke. Sve Potvrde za kupovinu ugovorenog proizvoda / usluge koje za Partnera izda MiniMarket, a koja je napisana sa internet stranice www.minimarket.rs , ili bilo koje internet stranice povezane sa MiniMarketom su promotivne Potvrde koje se nude kupcima ispod navedene vrednosti, i koje su podložne uslovima i pravilima MiniMarketa, kao i pravilima Partnera koji učestvuje u određenoj promotivnoj akciji.

Uspešnim završetkom promotivne prodaje smatra se slučaj kada se prikupi najmanje minimalan broj kupaca za određeni proizvod / uslugu. Minimalan broj kupaca uvek se navodi uz određenu ponudu.

Rezervacijom / porudžbinom promotivne ponude saglasni ste da će Vaša kartica biti naplaćena isključivo i samo ukoliko promotivna prodaje bude uspešna tj. ukoliko je rezerviše minimalni broj kupaca određen za tu ponudu. U slučaju da promotivna prodaja bude neuspešna Vaša rezervacija / porudžbina neće biti naplaćena. Rezervacije / porudžbine promotivne ponude se zavode jednokratno na celokupan iznos cene.

Za kupovinu bilo kog proizvoda / usluge koje nudimo, od Vas kao korisnika zahteva se prethodno otvaranje korisničkog naloga tj. registracija. Otvaranje korisničkog naloga je neophodno kako biste Vi imali jednostavan pristup popunjavanju Vaših Potvrda i porudžbina, pregledu ranijih kupovina kako biste lako korigovali svoja podešavanja.

Specifični dodatni uslovi i pravila korišćenja Potvrda kod prodavca kao Partnera:
• Potvrda se odnosi samo na proizvod koji prodaje Partner, ne može da se odnosi na troškove poštarine ili manipulativne troškove.
• Samo jedna Potvrda sme da se koristiti po porudžbini, osim ako drugačije nije odredio sam Partner.
• Kreditiranje je u isključivoj nadležnosti Partnera.
• Ni MiniMarket ni Partner nisu odgovorni za izgubljenu ili ukradenu Potvrdu.
• Potvrda se ne može kombinovati sa drugim poklon-bonom / bonovima ili potvrdama trećih lica / kuponima / promocijama, ne može se reprodukovati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.
• Svaka upotreba Potvrde koja nije u skladu sa uslovima i pravilima korišćenja biće rezultat prestanka važenja Potvrde.
• Valjanost Potvrde ističe na datum koji je naznačen na njoj i ne možete je produžiti.
Restoran je definisan kao Partner koji kao svoju redovnu poslovnu aktivnost nudi hranu i piće na prodaju, pa tu hranu i piće isporučuje kupcima / konzumentima navedenim u valjanoj Potvrdi.

Specifični dodatni uslovi i pravila korišćenja Potvrda za konzumaciju hrane i pića u restoranu kao Partneru:
• U isključivoj je nadležnosti Partnera da odredi da li se Potvrda može kombinovati sa bilo kojim potvrdama / bonovima / kuponima / promocijama trećih lica.
• Kuponi važe za obroke i piće u restoranu, osim ako nije drugačije navedeno.
• MiniMarket kao ni Partner nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene Potvrde na bilo koji način.
• Svaki pokušaj upotrebe Potvrde suprotan uslovima i pravilima korišćenja imaće za posledicu da Potvrda postane nevažeća.
• Valjanost Potvrde ističe na datum koji je naznačen na njoj i ne može se produžiti.
Korisnički nalog na internet stranici www.minimarket.rs može otvoriti isključivo fizičko lice. U rubriku Ime, Prezime i Email, korisnik može upisati isključivo lično ime, prezime i email. Korisnik ne može registrovati drugo lice u svoje ime, niti se može lično registrovati pod skrivenim, odnosno identitetom druge osobe. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja Uslova korišćenja Sajta.

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.minimarket.rs smatra se da je korisnik ove Uslove prodaje u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.

Webbuzz d.o.o (dalje u tekstu: MiniMarket) omogućava i organizuje promotivnu prodaju proizvoda / usluga kao posrednik u ime i za račun Partnera putem internet stranice www.minimarket.rs, na način da Partner odobrava promotivni popust na svoje proizvode/usluge, pod uslovom da MiniMarket uspe da putem javnog poziva u određenom vremenskom razdoblju prikupi najmanje ugovoreni minimalni broj kupaca za taj proizvod / uslugu.

Partner kao vlasnik proizvoda/usluge se obavezuje da će ugovoreni promotivni proizvod/uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde kvaliteta i savesnog privrednika. Obaveza MiniMarketa je da po najvišim standardima poslovanja organizuje i vodi promotivnu prodaju.

MiniMarket nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima proizvode/usluge koje promotivno nudi putem svojih stranica, pa stoga ne može ni da bude odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke proizvoda/usluga, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korišćenja usluga koje nudi.

Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti proizvoda/usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo taj Partner. Dečjisajt ni na koji način ne može da bude odgovoran za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje promotivno prodaje.

Vlasnik i izdavalac Potvrde je određeni Partner. Kao vlasnik i izdavalac potvrde, Partner je u potpunosti odgovoran za sve povrede, bolesti, štete, potraživanja, odgovornosti i troškove korisnika tj. kupca.

Potvrde iz prethodnog stava služe kao dokaz o kupovini određenog proizvoda po uspešnom završetku promotivne prodaje i izdaju se na ime kupca ili na ime koje odredi kupac. Potvrde obavezno moraju da sadrže ime kupca ili ime koje odredi kupac, oznaku/broj Potvrde, vrstu i model proizvoda/usluge, rok u kom kupac može po uspešnom završetku promotivne prodaje da podnese zahtev za isporuku / konzumiranje proizvoda / usluge, mesto i način na koji kupac može da postavi zahtev za isporuku / konzumiranje proizvoda / usluge, a po potrebi i druge podatke. Sve Potvrde za kupovinu ugovorenog proizvoda / usluge koje za Partnera izda MiniMarket, a koja je napisana sa internet stranice www.minimarket.rs , ili bilo koje internet stranice povezane sa MiniMarketom su promotivne Potvrde koje se nude kupcima ispod navedene vrednosti, i koje su podložne uslovima i pravilima MiniMarketa, kao i pravilima Partnera koji učestvuje u određenoj promotivnoj akciji.

Uspešnim završetkom promotivne prodaje smatra se slučaj kada se prikupi najmanje minimalan broj kupaca za određeni proizvod / uslugu. Minimalan broj kupaca uvek se navodi uz određenu ponudu.

Rezervacijom / porudžbinom promotivne ponude saglasni ste da će Vaša kartica biti naplaćena isključivo i samo ukoliko promotivna prodaje bude uspešna tj. ukoliko je rezerviše minimalni broj kupaca određen za tu ponudu. U slučaju da promotivna prodaja bude neuspešna Vaša rezervacija / porudžbina neće biti naplaćena. Rezervacije / porudžbine promotivne ponude se zavode jednokratno na celokupan iznos cene.

Za kupovinu bilo kog proizvoda / usluge koje nudimo, od Vas kao korisnika zahteva se prethodno otvaranje korisničkog naloga tj. registracija. Otvaranje korisničkog naloga je neophodno kako biste Vi imali jednostavan pristup popunjavanju Vaših Potvrda i porudžbina, pregledu ranijih kupovina kako biste lako korigovali svoja podešavanja.

Specifični dodatni uslovi i pravila korišćenja Potvrda kod prodavca kao Partnera:
• Potvrda se odnosi samo na proizvod koji prodaje Partner, ne može da se odnosi na troškove poštarine ili manipulativne troškove.
• Samo jedna Potvrda sme da se koristiti po porudžbini, osim ako drugačije nije odredio sam Partner.
• Kreditiranje je u isključivoj nadležnosti Partnera.
• Ni MiniMarket ni Partner nisu odgovorni za izgubljenu ili ukradenu Potvrdu.
• Potvrda se ne može kombinovati sa drugim poklon-bonom / bonovima ili potvrdama trećih lica / kuponima / promocijama, ne može se reprodukovati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.
• Svaka upotreba Potvrde koja nije u skladu sa uslovima i pravilima korišćenja biće rezultat prestanka važenja Potvrde.
• Valjanost Potvrde ističe na datum koji je naznačen na njoj i ne možete je produžiti.
Restoran je definisan kao Partner koji kao svoju redovnu poslovnu aktivnost nudi hranu i piće na prodaju, pa tu hranu i piće isporučuje kupcima / konzumentima navedenim u valjanoj Potvrdi.

Specifični dodatni uslovi i pravila korišćenja Potvrda za konzumaciju hrane i pića u restoranu kao Partneru:
• U isključivoj je nadležnosti Partnera da odredi da li se Potvrda može kombinovati sa bilo kojim potvrdama / bonovima / kuponima / promocijama trećih lica.
• Kuponi važe za obroke i piće u restoranu, osim ako nije drugačije navedeno.
• MiniMarket kao ni Partner nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene Potvrde na bilo koji način.
• Svaki pokušaj upotrebe Potvrde suprotan uslovima i pravilima korišćenja imaće za posledicu da Potvrda postane nevažeća.
• Valjanost Potvrde ističe na datum koji je naznačen na njoj i ne može se produžiti.
Korisnički nalog na internet stranici www.minimarket.rs može otvoriti isključivo fizičko lice. U rubriku Ime, Prezime i Email, korisnik može upisati isključivo lično ime, prezime i email. Korisnik ne može registrovati drugo lice u svoje ime, niti se može lično registrovati pod skrivenim, odnosno identitetom druge osobe. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja Uslova korišćenja Sajta.

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.minimarket.rs smatra se da je korisnik ove Uslove prodaje u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.