Roditeljstvo
06.10.2015.

3 zlatna pravila za lepo ponašanje

1. Mame, ostanite smirene

Usmeravajte vašeg mališana ka boljem ponašanju koristeći direktno obraćanje i čak i specifičan ton pri obraćanju. Mališani, posebno oni mlađi od 6 godina, još uvek uče kako da slušaju i interpretiraju značenje vaših reči i naredbi. Fokusirajte se na to da budete potpuno jasni. „Spustite se“ na nivo deteta i koristite jasne i pre svega kratke, sažete rečenice. Koristite pozitivne izjave, tj, objasnite im šta želite da oni urade, umesto da im govorite šta ne bi trebalo.

Takođe, umirite sebe pre nego što odlučite da razgovarate sa detetom i setite se da većina njihovih „loših ponašanja“ ne dolazi iz nepoštovanja prema vama, već mališani tokom odrastanja i po prirodi stvari vole da „ispituju granice“ do kojih mogu da idu. Svakako bi trebalo da svoje nezadovoljstvo njihovim ponašanjem pokažete na blaži način, dakle izbegavajte vikanje i grdnju. Tako će deca uspeti da na pravi način shvate vašu poruku.

2. Postavite granice

Odredite nekoliko bazičnih pravila ponašanja i pripremite vašeg mališana unapred na posledice koje može da snosi ukoliko neko pravilo bude prekršeno. Na taj način ih učite kako da preuzmu odgovornost za svoje postupke i snose i posledice za svoje ponašanje kada je to potrebno. 

Prvobitno je važno odrediti granice koje se tiču njihove bezbednosti, zdravlja i osnovnih pravila ponašanja i poštovanja. Npr. objasnite mu da je neophodno da koristite sedište za auto bez obzira na dužinu vožnje, ili zašto je važno da u trenucima kada mlađi brat ili sestra spavaju govore tiše.

Ukoliko se desi da dete ipak prekrši pravila ponašanja, suočite ga sa posledicama kako bi naučilo koje ponašanje je ispravno i zbog čega. Bez obzira kog uzrasta bilo vaše dete, sankcije za kršenje pravila morate sprovoditi neposredno, bez izuzetaka i shodno greškama koje je napravilo.

3. Ohrabrite „saradnju“

Bitno je takođe da deci omogiućite da u okviru pravila koja ste dogovorili i oni imaju određeno „pravo glasa“. Npr. ukoliko ste dogovorili da je za užinu neophodno da jedu voće, omogućite im recimo da sami odaberu voće. Ukoliko su nestašni pre spavanja, možete im recimo omogućiti nekoliko minuta nestašluka. Ukoliko na ovaj način postavljamo pravila, deca će steći utisak da je i njihovo mišljenje važno i da i oni imaju uticaja na donošenje odluka, da imaju određene izbore.

Takođe, veoma je važno da ne zaboravite na nagradite lepo ponašanje vaših mališana, pa makar to bila samo pohvala ili snažan zagrljaj. 

izvor/originalni tekst: www.parents.com

foto: mondo.rs, blog.tokopedia.com

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno