Predškolci
08.09.2015.

Šta kada je dete alergično na kravlje mleko?

Imunska (alergijska) intolerancija proteina kravljeg mleka predstavlja značajan problem u dobi odojčeta i malog deteta. 

Osnovu terapije ovog stanja čini eliminaciona dijeta prilagođena načinu senzibilizacije, uzrastu deteta, kao i vrsti i težini osnovnog poremećaja. Odojčetu senzibilisanom na ekskluzivnoj prirodnoj ishrani, eliminacija proteina kravljeg mleka se sprovodi kod majke, dok se onom kod koga je poremećaj nastupio tokom veštačke ishrane ili dohrane, savetuju hipoalergogene mlečne formule bazirane na ekstenzivnom proteinskom hidrolizatu.U kategoriju ovih preparata spadaju Pregomin (Milupa, Nemačka), Alfare (Nestle, Švajcarska), Nutramigen (Mead Johnson, SAD), Pregestimil (Mead Johnson, SAD) i drugi.

Mlečne formule bazirane na izolatu proteina soje nemaju hipoalergogeno svojstvo, te se, zbog visokog rizika od senzibilizacije, ne preporučuju detetu sa intolerancijom proteina kravljeg mleka mlađem od godinu dana.

Primena ovih preparata je posebno rizična kod bolesnika mlađih od šest meseci, kao i kod onih sa gastrointestinalnim smetnjama nereaginskog tipa. Pored toga, sojina mleka nemaju karakteristike semielementarne hrane, što ih dodatno čini neadekvatnim u tratmanu bolesnika sa ispoljenom malapsorpcionijom i/ili malnutricijom. Preparat ove vrste konstantno prisutan na našem tržištu je Milupa SOM (Milupa, Nemačka).

Pored ovih proizvoda, postoje i mlečne formule sačinjene od slobodnih amino kiselina, ali se one primarno koriste za ishranu dece sa intolerancijom proteina kravljeg mleka koji su se senzibilisali i na proteinske hidrolizate.

Zbog čitavog niza nutritivnih nedostataka, kao i velikog rizika od unakrsne i naknadne senzibilizacije, kozje i ovčje mleko se ne preporučuje deci sa intolerancijom proteina kravljeg mleka. Takodje, u dijetetsko-terapijske svrhe se ne koriste ni formule bazirane na parcijalnom hidrolizatu proteina kravljeg mleka.

izvor: lepotaizdravlje.rs

foto: medscape.com

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno