Predškolci
02.05.2015.

Upis u vrtiće za 2015/16 školsku godinu u Beogradu

U saradnji sa Udruženjem privatnih vrtića, želimo da vas detaljnije obavestimo o aktuelnom konkursu za upis u vrtiće u Beogradu i pojasnimo način primene  ODLUKE o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice (u daljem tekstu privatni vrtići sa verifikacijom za rad).

Pravo na subvenciju imaće sledeći roditelji:

*državljani republike Srbije
*deca prijavljena na  teritoriji Grada Beograda
*roditelji čije dete na konkursu za državni vrtić raspisan u aprilu 2015/2016.godine ne budu dobili mesto u državnom vrtiću

Prema dinamici koja je planirana u ovom trenutku procedura će biti sldeća:

Svi roditelji koji su zainteresovani za nadoknadu troškova neophodno je da konkurišu za mesto u državni vrtić, na konkursu koji će biti objavljen 15.04.2015.godine

Po završetku konkursa 30.04.2015. roditelji će imati uvid u preliminarne liste 25.05.2015.godine, kada mogu da podnesu žalbu (od 25.05.2015. do 02.07.2015.). Žalbe će biti razmatrane u periodu od 03. – 17. 06.2015. godine.

Konačne rang liste će biti objavljene 20.06.2015.godine i svi roditelji čija deca nisu dobila mesto, iz vrtića gde su konkurisali treba da preuzmi POTVRDU do 25.06.2015 da nisu upisani.

Sa potvrdom roditelji odlaze u privatnu predškoslku ustanovu koju su odabrali i sa ustanovm će potpisati UGOVOR o prijemu deteta u vrtić, prema tržišnim uslovima prema kojima Ustanova inače posluje.

Roditelj će prema UGOVORU koji je potpisao sa ustanovom izmirivati svoje obaveze i plaćaće cenu koja je dogovorena Ugovorom. Roditelj od prvog dana upisa plaća Ustanovi punu cenu.

Zahtev za ostvarivanjem prava na nadoknadu dela troškova (u daljem tekstu – SUBVENCIJU) roditeljpodnosi organizacionoj jedinici GU Beograd nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečje zaštite, na jedinstvenom obrascu koji će biti objavljen na njihovom sajtu, ili se može preuzeti na njihovoj pisarnici.

Uz Zahtev roditelj prilaže:

- Potvrdu PU da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta

- Izvod iz matične knjige rođenih za dete / rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja, hranitelja

- Uverenje o državljanstvu

- Fotokopija lične karte – očitana

- Potvrdu o stalnom nastanjenju ili potvrdu Komesarijata za izbegla i raseljena lica

- Ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom

Na osnovu podnetog zahteva komisija u organizacionoj jedinici donosi REŠENJE, na koje roditelj ima pravo žalbe, a konačno Rešenje biće doneto do 31.08.2015.godine.

Visina sredstava subvencije je sledeće:

Ukoliko je cena vrtića iznad 27700,00 (ekonomska cena državnog vrtića), Grad će roditelju na mesečnom nivou uplaćivati 22.160,00dinara (80% ekonomske cene) na privatni račun, prema Ugovoru koji su međusobno potpisali.

Ukoliko je cena privatnog vrtića niža od od 27700,00 dinara, Grad će roditelju uplaćivati sumu u sledećem iznosu:   Cena vrtića umanjena za 5540,00dinara, koliko roditelj plaća.

Subvencije se isplaćuju za boravak deteta počev od 01.09.2015.godine na dalje, do polaska deteta u školu.

Deci koja se od 01.09.2015.godine upisuju na pohađanje pripremnog predšklskog programa mogu da konkurišu za subvenciju (nadoknadu dela troškova)  umanjenu za 4 sata , jer finansiranje PPP u trajanju od 4 sata dnevno  se  realizuje  iz budžeta Republike Srbije. Za sada  jos uvek ministarstvo  nece finansirati PPP. Za ostale sate koje dete provede u PPU vaze ista pravila Grad palca 80 %  roditelj 20% Dodatna pojašnjenja o nadoknadi dela sredstava za PPP će naknadno biti objavljena.

Subvencija će se isplaćivati iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA prema Rešenju koje roditelj bude dobio, za prethodni mesec, uz potvrdu predškolske ustanove o dolaznosti deteta u toku tog meseca.

Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji će moći da dobiju u:

–         Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu

–         Privatnoj predškolskoj ustanovi koju odaberu za svoje dete

foto: roditelj.org, srbijadanas.com, roditeljsrbija.com

Ostavi komentar

Trenutno nema komentara

Preporučeno